Intern: Evaluatie

Docenten en studenten evalueren de verschillende studieonderdelen nauwgezet.

Commissies met studenten

Alle studieonderdelen worden na afloop geëvalueerd volgens een standaardvragenlijst en eventueel aanvullende, vakspecifieke vragen. De Evaluatiecommissie coördineert de evaluaties. De Evaluatiecommissie maakt weer deel uitmaakt van de Opleidingscommissie Psychologie. In beide commissies zijn de studenten ruim vertegenwoordigd.

Vragenlijst, panel en mail

Per evaluatie zijn er drie vormen:

  • Een standaardvragenlijst, die meestal wordt afgenomen na afloop van het tentamen van het betreffende studieonderdeel.
  • Een panel-evaluatie van een aan het begin van het studiejaar samengestelde groep studenten. Hierbij zijn er aparte groepen voor de verschillende studiejaren en voor de deel- en voltijd opleiding.
  • Studenten hebben de mogelijkheid om via e-mail hun op- en aanmerkingen over een studieonderdeel kenbaar te maken.
 

Beter onderwijs

De resultaten van de evaluaties worden besproken in:


Indien de evaluatie daartoe aanleiding geeft, neemt de commissie contact op met de docent en/of de voorzitter van de sectie waaronder het studieonderdeel valt. Op deze wijze streeft het Instituut Psychologie ernaar het onderwijs waar mogelijk te verbeteren.

Laatst Gewijzigd: 22-08-2016