Extern: Visitatie

De opleiding Psycchologie wordt, tegelijk met alle andere psychologieopleidingen in Nederland, iedere 5 jaar gevisiteerd. 

Evaluatie
Voor een externe evaluatie van de opleiding, het onderwijs en onderzoek, zorgt de De Visitatiecommissie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

Accreditatie
De opleiding krijgt opnieuw een accreditatie voor een periode van 5 jaar bij een positieve uitslag van de visitatie Psychologie.

Laatst Gewijzigd: 02-02-2011