MSc in Psychologie

De masteropleiding Psychologie richt zich zowel op een grondige bestudering van de theorie als op het verkrijgen van professionele– en onderzoeksvaardigheden.

Ingeschreven voor een master?

Heb je je ingeschreven voor een Leidse master Psychologie? Dan heb je informatie nodig over je masterprogramma en je inschrijving voor alle cursussen. Kom daarom naar de masterintroductie en cursusinschrijvingsdag. Bekijk de eerstkomende gelegenheid.
Inschrijving mastercursussen - Masteragenda Psychologie

Masterprogramma

Het onderscheidende kenmerk van de Leidse master is dat de leerstof niet beperkt blijft tot het functioneren van psychologische processen, maar ook de gedragsconsequenties die hieruit voortvloeien, met als doel zelfregulering en gedragsbeheersing te begrijpen. Op deze manier ontwikkelen studenten niet alleen hun kennis van psychologie als een wetenschap, maar leren ze ook deze kennis toe te passen om praktische problemen te begrijpen en effectieve oplossingen voor deze problemen te ontwikkelen.

Applied Cognitive Psychology

Cognitieve psychologie onderzoekt mentale processen, zoals percepties, geheugen, redeneren, taal, uitvoerende functies en motoriek. Ben jij geïnteresseerd in het benoemen en oplossen van belangrijke praktische problemen in de maatschappij? Wil je de cognitieve en creatieve prestaties van mensen verbeteren? Je kunt de kennis die je in deze specialisatie opdoet gebruiken in de cognitieve verbetering, of de cognitieve ergonomie.

Child and Adolescent Psychology

Kinderen en jongvolwassenen blijken een breed arsenaal aan psychologische – en leerproblemen te ondervinden. Het doel van deze specialisatie is een grondige kennis te verkrijgen van Theoretische modellen van sociale en cognitieve ontwikkeling en de wisselwerking van risico en beschermende factoren in atypische ontwikkeling, manieren om typische van atypische ontwikkeling te onderscheiden en het gebruik van classificatiesystemen voor kinderaandoeningen en het kiezen en toepassen van de meest geschikte ingreep voor ieder probleemgebied.

Clinical Neuropsychology

De masteropleiding psychologie richt zich zowel op een grondige bestudering van de theorie als op het verkrijgen van professionele – en onderzoeksvaardigheden. Het onderscheidende kenmerk van de Leidse master is dat de leerstof niet beperkt blijft tot het functioneren van psychologische processen, maar ook de gedragsconsequenties die hieruit voortvloeien, met als doel zelfregulering en gedragsbeheersing te begrijpen. Op deze manier ontwikkelen studenten niet alleen hun kennis van psychologie als een wetenschap, maar leren ze ook deze kennis toe te passen om praktische problemen te begrijpen en effectieve oplossingen voor deze problemen te ontwikkelen.

Clinical Psychology

Klinische psychologie betreft het beoordelen en behandelen van mentale aandoeningen. De specialisatie klinische psychologie van de master psychologie is een eenjarig programma dat ingaat op een grondige kennis van de theorie en op het verkrijgen van professionele – en onderzoeksvaardigheden.

Economic and Consumer Psychology

Onze dagen zijn gevuld met ontelbare keuzemogelijkheden en de consequenties van deze keuzes. Organisaties en bedrijven proberen ons te beinvloeden door het gebruik van advertenties en marketing. Maar hoe beslissen we nu eigenlijk? Maken we rationele overwegingen? Hoe verkopen we onze producten en ideën aan anderen? Omdat economisch gedrag en een groot deel van sociaal gedrag overlapt, heeft de specialisatie Economic and Cosnumer Psychology een hoop te bieden in het beantwoorden van deze vragen.

Health Psychology

Wil je onderdeel zijn van een nieuwe subdiscipline van de psychologie die zich in hoog tempo ontwikkelt? Gezondheidspsychologie wordt ook wel omschreven als “the aggregate of the specific educational, scientific and professional contributions of the discipline of psychology to the promotion and maintenance of health, the prevention and treatment of illness, the identification of etiological and diagnostic correlates of health and illness and related dysfunction, and the analysis and improvement of the health care system and health policy.” (Matarazzo, 1982)

Methodology and Statistics in Psychology

Ben jij geïnteresseerd in het toepassen en begrijpen van de meest actuele methoden en technieken in psychologisch onderzoek? Het curriculum van deze eenjarige masterspecialisatie in methoden en technieken richt zich zowel op een grondige bestudering van de theorie als op het verkrijgen van professionele – en onderzoeksvaardigheden.

Occupational Health Psychology

Ben jij geïnteresseerd in het nieuwe, maar snel ontwikkelende gebied binnen de psychologie, Occupational Health Psychology (OHP)? Deze masterspecialisatie richt zich op het toepassen van psychologie bij het beschermen en bevorderen van de veiliheid, gezondheid en het welzijn van werknemers. Het doel is het bevorderen van de kwaliteit van het werkende leven. OHP is ontworpen om een antwoord te bieden op de hedendaagse maatschappelijk zorgen voor arbeidsomstandiogheden op het gebied van veiligheid en gezondheid.

School psychology

This new master’s specialisation responds to and prepares our students for a number of recent changes in the care for children and adolescents: legislation concerning Inclusive Education (‘Wet op Passend Onderwijs’) and Youth Care (‘Jeugdwet’). One of the consequences of this new legislation is that schools are responsible for an optimal development of all students, including those with special needs. It is to be expected that schools (primary and secondary) will consult or hire more specialists, such as school psychologists, in order to meet the criteria for inclusive education, for teacher training, and for developing school policy.

Social and Organisational Psychology

Wil jij begrijpen hoe mensen functioneren in groepen en organisaties? In de masterspecialisatie in sociale- en organisatiepsychologie bestudeer je gedrag in formele en informele groepen, zoals sport- en werkgroepen. Je ontdekt hoe de gedachten, gevoelens en beslissingen van mensen worden beïnvloed door andere mensen.

Meer info

Masters in Leiden
Masterspecialisaties Psychologie

e-Studiegids 2016-2017

 

Curriculum

Het curriculum bestaat uit:

Toelating

Over de toelating, inganseisen, de procedure en de kosten voor het masterprogramma MSc in Psychology kun je terecht op mastersinleiden.nl. Kies je specialisatie voor meer informatie.
Masterspecialisaties Psychologie (Engels)

MSc in Psychologie (research)

Psychologie heeft twee masteropleidingen: Msc in Psychology en MSc in Psychology (research). Deze masteropleidingen bieden je veel mogelijkheden om de richting te kiezen die bij jou past. Binnen elke masterspecialisatie of 'track' (researchmaster) heb je verplichte en/of keuze-onderdelen.
MSc in Psychology (research)

Laatst Gewijzigd: 01-11-2016