MSc in Psychology (research)

De onderzoeksmaster Psychologie duurt twee jaar. De opleiding bereidt studenten voor op een carrière als onderzoeker. Kenmerkend voor de onderzoeksmaster Psychologie is het samenspel tussen les geven en onderzoek doen.

Clinical and Health Psychology

De specialisatie Clinical and Health Psychology bereidt je voor op een promotieplaats. Je leert academische en onderzoeksvaardigheden op een hoog niveau. Je doet diepgaand onderzoek binnen de context van ‘de zelf-regulatie in gezondheid en ziekte’. Onderwerpen die je onder de loep neemt zijn onder meer: stress, symptoomperceptie en ziekte, de dynamiek van gedragsverandering en het omgaan met (chronische) ziekten. Je leert veel verschillende onderzoeksmethoden en -technieken, zoals het uitvoeren van klinische trials, neuro-imaging, en longitudinaal survey of interventie-onderzoek. De opleiding biedt tevens voldoende keuzeruimte om je ook te kunnen kwalificeren voor de postdoctorale opleidingen in de Gezondheidszorg.
Master's Programme - Clinical and Health Psychology (research)

Cognitive Neuroscience

Geïnteresseerd in hersenonderzoek? In de track Cognitive Neuroscience bestuderen we de psychologische, rekenkundige en neurologische bases van de menselijke cognitie door hersenonderzoek. Ons onderzoek en onderwijs zijn gebaseerd op de overtuiging dat cognitieve processen alleen begrepen kunnen worden in de context van hun functioneren en doel, namelijk het beheersen van handelingen. Of, beter gezegd, voor de aanpassing van intentionele, doelgerichte handelingen naar aanleiding van omgevingsomstandigheden.
Master's Programme - Cognitive Neuroscience (research)

Developmental Psychology

De specialisatie Developmental Psychology van de onderzoeksmaster Psychologie biedt een stevige, theoretische basis die nodig is voor een grondig begrip van de emotionele en cognitieve ontwikkeling tijdens de kindertijd en puberteit. Studenten doen praktijkervaring op met diverse beoordelingsprocedures: een zelfevaluatie, gedragsobservatie, experimentele beïnvloeding, psychofysiologische beoordeling (huidgeleiding, hartslag, cortisol etc.), EEG en fMRI. De multi-methodische aanpak in de masterspecialisatie wordt uitgevoerd in de context van vier onderzoeksprogramma’s.
Master's Programme - Developmental Psychology (research)

Social and Organisational Psychology

De specialisatie Social and Organisational Psychology van de onderzoeksmaster Psychologie biedt een grondige kennis van een breed scala aan theorieën en onderzoeksdomeinen in dit gebied, die bestuderen hoe de sociale omgeving van mensen hun gedachte, gevoelens en gedrag beïnvloedt. Deze specialisatie richt zich met name op processen binnen en tussen groepen. Voorbeelden van theorieontwikkeling en onderzoek in deze gebieden zijn bijvoorbeeld conflictmanagement, leiderschap, sociale dilemma’s, diversiteit, stereotypering en vooroordelen, of individuele – en groepsbesluitvorming. De vaardigheden die worden opgedaan zijn toepasbaar in organisaties, specifiek in het management, maar ook om bijvoorbeeld economische gedrag te analyseren. 
Master's Programme - Social and Organisational Psychology (research)

Curriculum

Het curriculum bestaat uit:

 • Algemene cursussen (40 EC)
 • Specialisatie-specifieke cursussen (20 EC)
 • Keuzevakken (20 EC)
 • Research stage en master scriptie (40 EC)

Algemene cursussen(40 EC)

De algemene cursussen bestaan uit gevorderde training in academische en onderzoeksvaardigheden:
 • Applied Data Analysis - Mini Courses in Statistics
 • Analysis of Own Data
 • Desiging an Emperical Study
 • Experimentation I: Programming Psychological Experiments
 • Experimentation II: Neuroscientific Research Methods
 • Presenting your Research
 • Scientific Writing

Keuzevakken
Studenten kunnen vakken kiezen uit een breed scala van cursussen dat door de verschillende (research) master programma's wordt aangeboden binnen het Instituut Psychologie. Deze keuzeruimte kan gebruikt worden om te verdiepen binnen de eigen specialisatie, of om kennis te verbreden door middel van vakken buiten de eigen specialisatie te kiezen. Het is mogelijk om keuzevakken buiten het Instituut Psychologie te volgen en bij een andere universiteit. Studenten moeten hiervoor toestemming vragen aan de examencommissie.

Keuzevakken profiel Brain and Cognition (research)
Studenten die hun expertise binnen het profiel Brain and Cognition (research) willen verbreden kunnen kiezen uit een breed scala aan keuzevakken dat binnen en buiten het Instituut Psychologie word aangeboden.
Electives in profile Brain and Cognition (research) (Engels)

e-Studiegids

Informatie over cursussen en roosters: 


Toelating

Voor de onderzoeksmasteropleiding geldt voor alle studenten een selectieprocedure. Meer informatie over toelatingseisen, inschrijving, studiepunten, studeren in het buitenland, collegegeld en toelating:
Admission MSc in Psychology (research)

Meer informatie

De researchmaster wordt volledig in het Engels aangeboden. Meer informatie over de onderwijsprogramma's Psychologie staat in de Onderwijs en Examenregeling (OER): 
Course and Examination Regulation (Engels)

Contact
Neem voor meer informatie contact op met de coördinator Sander Nieuwenhuis: 
Dr. S. Nieuwenhuis

Laatst Gewijzigd: 23-07-2012