Premasterprogramma

Maak je plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heb je een Nederlandse afgeronde hbo of wo-bacheloropleiding? Dan kán het eenjarige premasterprogramma Psychologie een brug naar de toekomst zijn. Op de Masterdag op vrijdag 10 maart 2017 wordt een aparte voorlichting gegeven over het premasterprogramma Psychologie.

Dit premasterprogramma paaltreidt voor op toelating tot één van de tien specialisaties van de MSc in Psychology. Klik op de specialisatie voor meer informatie, ook over eventuele post-masteropleidingen: 

De Toelatingscommissie Psychologie beoordeelt of de ruimte tussen de vooropleiding en de masterspecialisatie overbrugd kan worden met een programma van maximaal 60 EC (een studiepunt wordt aangegeven met de aanduiding ‘EC’; EC is de afkorting van ‘European credit’ en één EC staat voor 28 uur studiebelasting). Hierbij houdt zij rekening met het feit dat studenten na de premaster (60 EC) en de masteropleiding (60) kunnen afstuderen als psycholoog (MSc Psychology) en de door alle universiteiten in Nederland gemaakte afspraken over de benodigde kennis en vaardigheden van afgestudeerde psychologen. Vervolgens bepaalt de Toelatingscommissie de inhoud en de omvang van het premasterprogramma dat de kandidaat moet afronden. Het jaar waarin de vooropleiding is voltooid kan hierbij een rol spelen.    

Het premasterprogramma start in september en studenten worden geacht om in één studiejaar alle opgelegde cursussen af te ronden. Het programma kent géén deeltijdvariant en er is géén instroom in februari. Het premasterprogramma vraagt een aanzienlijke inspanning. Het bestaat immers uit een combinatie van 1e, 2e en 3e jaars cursussen uit de bacheloropleiding Psychologie en bevat een aanzienlijke hoeveelheid cursussen op het gebied van methoden en technieken/statistiek. Voor een programma van 60 studiepunten komt dit neer op een voltijdstudie. Voltijd studeren houdt in dat een student 40 uur per week aan de studie besteedt. Studenten dienen vooraf goed na te denken over de vraag of zij voldoende tijd voor het premasterprogramma kunnen vrijmaken. Het onderwijs wordt overdag en soms ook ’s avonds geroosterd. Aanwezigheid is verplicht bij werkgroepen en practica. De voertaal in colleges en werkgroepen en in het programma is Nederlands, in een enkele cursus Engels (meestal is de literatuur wel Engelstalig).

Na afronding van het premasterprogramma ontvangen studenten een overzicht van de gevolgde cursussen en de behaalde cijfers. Zij hebben echter geen recht op een bachelordiploma Psychologie en mogen de titel “BSc in Psychology” niet gebruiken.  

Toelating en inschrijving

Of deelname aan het premasterprogramma mogelijk is wordt bepaald in vier stappen:

  1. aanmelding (hiervoor gelden bepaalde eisen).
  2. voorwaardelijke toelating
  3. toets Academische Competenties (moet behaald worden)
  4. definitieve toelating

Aanmelding

De aanmeldingsperiode is van 1 februari tot 1 mei. Om je te kunnen aanmelden moet je aan de aan de volgende eisen hebben voldaan (of het moet aannemelijk zijn dat je hieraan binnen afzienbare tijd aan gaat voldoen):  

  • een Nederlands HBO of WO bachelordiploma, afgerond vóór 1 september
  • voldoende kennis van wiskunde*
  • voldoende kennis van de Engelse taal**
Indien er sprake is van deficiënties op het gebied van Engels en/of wiskunde dienen deze vóór 1 mei te zijn weggewerkt. 

*)Wiskunde
Omdat in het premasterprogramma veel cursussen zijn opgenomen op het gebied van methoden en technieken/statistiek is een bepaalde basiskennis van wiskunde noodzakelijk. De opleiding psychologie gaat uit van het vwo-niveau. Heeft de kandidaat geen vwo-diploma, dan is er sprake van een wiskunde-deficiëntie. Uitzondering: als niet wiskunde-deficiënt worden ook kandidaten beschouwd die beschikken over een havodiploma met daarbij een voldoende voor wiskunde op de cijferlijst, gebaseerd op het gemiddelde van schoolexamen en het centraal schriftelijk examen. De deficiëntie dient vóór 1 mei 2017 te zijn weggewerkt. Het handigst is om de wiskundecursus te volgen die de opleiding psychologie aanbiedt in de periode januari – april 2017. Download de  brochure informatie wiskundecursus

Er zijn in Nederland meerdere instellingen die wiskundecursussen verzorgen (bijvoorbeeld Boswell Bèta in Utrecht). Overweegt u om elders een wiskundecursus te volgen? Om zeker te weten welke van deze cursussen equivalent zijn aan de cursus van de opleiding Psychologie, neem dan vooraf contact op met de wiskunde-coördinator, de heer Van Rooij:  rooij@fsw.leidenuniv.nl

**)Engels
Het premasterprogramma geeft toegang tot een masterspecialisatie. Omdat de master in het Engels wordt gegeven is een bepaald niveau van het Engels vereist. De opleiding psychologie gaat uit van het vwo-niveau. Als niet Engels-deficiënt worden ook kandidaten beschouwd die beschikken over een havodiploma met daarbij een voldoende voor Engels op de cijferlijst, gebaseerd op het gemiddelde van schoolexamen en het centraal schriftelijk examen. Kandidaten met een buitenlandse vooropleiding behaald in Canada (behalve Quebec), USA, UK, Ierland, Nieuw-Zeeland of Australië voldoen ook aan de aanmeldeis voor Engels. Een deficiëntie dient vóór 1 mei 2016 te zijn weggewerkt door één van onderstaande toetsen te behalen:

  • The International English Language Testing System (IELTS ): minimale score 7,0.
  • The Test of English as a Foreign Language (TOEFL), minimale score: 600 (paper-based)/250 (computer-based)/100 (Internet- based).

Toelatingseisen

Wij maken onderscheid tussen de volgende soorten vooropleidingen. 

Categorie Vooropleiding(en)
1 HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
HBO Pedagogiek
HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
HBO Sociale Studies*
HBO Toegepaste Psychologie (TP)
2 WO Algemene Sociale Wetenschappen*
WO Bewegingswetenschappen*
WO Criminologie*
WO Gezondheidswetenschappen*
WO Pedagogische Wetenschappen
WO Psychobiologie
WO University College*
3 HBO of WO overig + WO propedeuse Psychologie (60 EC)
4 HBO of WO overig
*) mits Psychologie daar een aanzienlijk deel van uit maakt

1.     Studenten met een HBO bachelordiploma Toegepaste Psychologie, Social Work (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Pedagogiek, Sociaal Pedagogische Hulpverlening) of Pedagogiek, behaald aan een Nederlandse geaccrediteerde instelling, worden na een voldoende voor de toets Academische Competenties toegelaten tot het premasterprogramma variant A.
2.     Studenten met een WO bachelordiploma Psychobiologie, Pedagogische Wetenschappen, University College met een minor in de sociale wetenschappen, Criminologie, Gezondheidswetenschappen, Algemene Sociale Wetenschappen (mits psychologie daar een aanzienlijk deel van uit maakt), behaald aan een Nederlandse WO-instelling, krijgen vrijstelling voor de toets Academische Competenties en worden direct toegelaten tot het premasterprogramma variant B.
3.     Studenten met een andere HBO of WO bachelordiploma plus een propedeuse (60 EC) van een WO-opleiding psychologie krijgen vrijstelling voor de toets Academische Competenties en worden direct tot het premasterprogramma variant B toegelaten.
4.     Studenten met een andere vooropleiding worden niet toegelaten tot het premasterprogramma.

Toets Academische Competenties
De toets wordt één keer afgenomen, op 2 juni 2017 van 13-15 uur in het Universitair Sportcentrum. De kandidaat krijgt twee uur de tijd om een Engelstalig wetenschappelijk artikel te bestuderen en een aantal open vragen met betrekking tot dit artikel te beantwoorden. Het gebruik van een woordenboek is toegestaan. Er is géén herkansingsmogelijkheid (ook niet in het jaar daarop). Kandidaten met een bachelordiploma van een universitaire opleiding krijgen een vrijstelling voor de toets. De kosten voor de toets zijn € 100, -. Kandidaten die de toets moeten afleggen ontvangen daarvoor een factuur.  

Praktische en financiële zaken

Aanmelding verloopt in twee systemen:
1. het Online Application System;
2. Studielink.

Stap 1: Online Application System
NB1: bij stap 6 (Proposed study programme) dien je de premaster van jouw keuze te selecteren. Je vult bij programme type eerst master in en daarna bij programme namePsychology. Bij first specialistation in het drop-down menu vind je vervolgens de keuze voor de premaster.
De startmaand van premasters is altijd september. Je kunt slechts één aanmeldverzoek voor één premasterspecialisatie indienen. 
NB2: stap 11 (Application fee): indien je beschikt over een Nederlands HBO of WO diploma kun je bij stap 11 ‘Yes’ kiezen, waarmee je geen application fee hoeft te betalen. Let op: dit staat los van de kosten voor de toets Academische Competenties.  

Stap 2: Studielink
Nadat je bericht hebt ontvangen dat je (voorwaardelijk) bent toegelaten tot het premasterprogramma, meld je je aan in Studielink. Maak in Studielink een keuze voor de bachelor Psychologie en kies bij start in eerste jaar voor ‘nee (toestemming noodzakelijk)’ , start september. De opleiding Psychologie stuurt een Bewijs van Toelating (Decision on Admission)  door naar de Studentenadministratie ten behoeve van je inschrijving. Van de studentenadministratie ontvang je nader bericht ter completering van je inschrijving aan de Universiteit Leiden. 

• Ten behoeve van de digitale machtiging verzoeken wij je na je inschrijvingsverzoek ook direct je betalingsgegevens in te vullen in Studielink. 
• Vergeet niet om regelmatig je e-mail te controleren met betrekking tot het bevestigen van de digitale machtiging. Dit is een afzonderlijke stap die pas enige tijd na het invullen van je betaalgegevens beschikbaar wordt in Studielink. 

Voor het premasterprogramma geldt voor studiejaar 2017-2018 een gereduceerd collegegeld. Dit instellingscollegegeld is gelijk aan het wettelijk collegegeld en bedraagt € 2006,--. Premasterstudenten hebben recht op studiefinanciering indien zij hiervoor in aanmerking komen volgens de Wet op de studiefinanciering. 
Meer informatie over collegegelden

Doorstroom naar de masteropleiding MSc in Psychology

Voor de toelating tot de masteropleiding in september moet je je aanmelden via Studielink. Wij adviseren je om dat vóór 1 augustus te doen. Voor de masteropleiding die begint in februari is dat vóór 1 december. Na afronding van je premasterprogramma ontvang je een besluit tot toelating tot de masterspecialisatie. Dit besluit gaat ook in kopie naar de studentenadministratie, waarna je inschrijving in orde wordt gemaakt.

Contact

Faculteit der Sociale Wetenschappen
Instituut Psychologie
Instituutsbureau Psychologie
Postbus 9555
2300 RB Leiden
premasterpsychologie@fsw.leidenuniv.nl  

Laatst Gewijzigd: 04-12-2017