Deelname onderzoek

Deelnemers werven

Om deelnemers voor een onderzoek te werven, meldt een proefleider eerst het onderzoek aan. Hiervoor is een research account nodig. Hier staan de stappen uitgelegd die ondernomen moeten worden om een studie aan te maken.


Contact gezocht portal

Wetenschappers zijn voor hun onderzoek op zoek naar leerlingen en scholen die willen meewerken aan verschillende soorten onderzoek.