Nieuws

Gender beïnvloedt toekenning onderzoeksfinanciering

Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in academische topposities. Dat komt mogelijk door het toegenomen belang van het binnenhalen van onderzoeksfinanciering. Vrouwen scoren hierop vaak slechter dan mannen. Psychologisch onderzoekers Romy van der Lee en Naomi Ellemers onderzochten of dit verschil ook bij NWO bestaat, en wat de oorzaak is.


Wetenschapsmiddag Psychologie 2015 in beeld

Het draait tijdens de wetenschapsmiddag Psychologie om interactie en discussie tussen studenten en staf, zoals echte wetenschappers betaamt. Dat is gelukt! Bekijk de foto's van de honours bachelorstudenten en research masterstudenten die hun onderzoek presenteren.


Meisjes met veel testosteron zijn zelfbewust en minder jaloers

Een verhoudingsgewijs grote hoeveelheid testosteron bij jongens zorgt voor sensatiezucht en roekeloosheid, bij meisjes juist voor meer zelfbewustheid en minder jaloezie en opgekropte woede. Dat is een van de conclusies van de Leidse psycholoog Jiska Peper uit haar Veni-onderzoek naar impulscontrole bij jongeren.


Het brein gescherpt

Bij het focussen van aandacht spelen de neurotransmitters noradrenaline en acetylcholine een belangrijke rol. Deze vondst van psycholoog Stephen Brown biedt aanknopingspunten voor verder onderzoek naar hoe gerichte aandacht tot stand komt. Promotie 16 juni.


Puberbrein sneller gealarmeerd na langdurig buitensluiten

Bij pubers die jarenlang zijn buitengesloten door klasgenoten wordt een alarmsysteem in de hersenen sterker geactiveerd op het moment dat ze opnieuw worden buitengesloten. Deze jongeren zijn waarschijnlijk extra gevoelig voor nare sociale ervaringen zoals uitsluiting. Promotie Geert-Jan Will op 4 juni.  


Promoveren aan twee universiteiten op drugsmisbruik

Stimulerende drugs als khat en cocaïne hebben negatieve impact op dagelijkse handelingen als autorijden, werk of sociaal gedrag. Dat komt door beschadiging van controlefuncties in de hersenen. Psycholoog Manuel Ruiz draagt bij aan beter begrip en behandeling van drugsmisbruik. De Spanjaard Ruiz promoveert 12 mei aan de Universiteit Leiden en de Universiteit van Granada.


Kinderen met autismespectrumstoornis wel empathisch

Kinderen met een autismespectrumstoornis kunnen zich wel verplaatsen in de gedachten van een ander. Ze raken alleen sneller overprikkeld door andermans emoties, en dat leidt tot meer agressie. Dit zijn de nieuwste inzichten uit het onderzoek van ontwikkelingspsycholoog Carolien Rieffe en haar collega’s.


Op zoek naar effectievere geneesmiddelen bij depressie

50% van de patiënten met een chronische depressie reageert niet op antidepressiva. Een nieuw geneesmiddel ontwikkelen kost zo’n 10 jaar. Daarom gebruikt klinisch psycholoog Hilal Cerit een nieuwe methode om vroege antidepressieve effecten te meten, op zoek naar effectievere geneesmiddelen bij een depressie. Promotie 12 maart 2015.


Opgroeien maakt empathischer

Als we denken aan anderen, wordt een uniek netwerk aan hersengebieden actief. Dit sociale breinnetwerk verandert in de adolescentie, waardoor we steeds beter worden in het meevoelen en begrijpen van de ander. Maar deze verandering heeft niet voor iedereen hetzelfde effect. Dit ontdekte psycholoog Sandy Overgaauw. Promotie 19 februari.


Hersenen anders na stress

Na een stressvolle gebeurtenis communiceren sommige hersenengebieden anders met elkaar dan daarvoor. Dit ontdekte psycholoog Ilya Veer. Met deze kennis kunnen in de toekomst stoornissen mogelijk beter worden behandeld. Promotie 27 januari.


Kinderen al in staat tot zelfcontrole

Kinderen kunnen hun eigen gedrag al jong controleren en afremmen. Deze belangrijke vaardigheid gaat aanvankelijk gepaard met veel hersenactiviteit maar wordt in de late kindertijd en de adolescentie efficiënter. Dat concludeert promovenda Margot Schel. Promotie op 22 januari.


Hoe breng je lastige technologische vernieuwingen aan de man?

Een eenmaal ingenomen standpunt vormt een belangrijke voorspeller van acceptatie van lastige technologische vernieuwingen. Hou daarom de boodschap, de bron van informatie en het vermogen van mensen een standpunt in te nemen in het oog, betoogt organisatiepsycholoog Charlotte Koot. Promotie 21 januari 2015.


Depressief én boos: opletten!

Als mensen bij een depressie ook nog boos zijn, is het zaak hen extra goed in de gaten te houden en eventueel een zwaardere behandeling aan te bieden. De combinatie kan wijzen op een risicovol complex van symptomen, ontdekte neuropsycholoog Floor Verhoeven. Promotie op 6 november.