Onderzoek- programma’s

Onderzoeksscholen

Onderzoekers werken op hun onderzoeksgebied samen in landelijke onderzoeksscholen. Deze onderzoeksscholen zijn samenwerkingsverbanden tussen verschillende universiteiten.


Cognitieve Psychologie

Dit programma probeert inzichten in cognitieve en affectieve processen te integreren tot een samenhangende theorie over de totstandkoming van gedrag.


Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie

Met ingang van 1 januari 2014 is de nieuwe sectie ‘Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie gestart. Binnen deze sectie wordt onderwijs verzorgd en onderzoek verricht op verwante deelgebieden van de psychologie: Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie.


Klinische psychologie

Het onderzoeksprogramma van Klinische Psychologie richt zich op de assessment, aetiologie en behandeling van psychische aandoeningen.


Ontwikkelings- en onderwijspsychologie

Het onderzoek van de sectie Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie in Leiden richt zich op emotie en cognitie, het onderlinge verband daartussen, en hun relatie tot de hersenen in ontwikkeling.


Sociale en Organisatiepsychologie

Het onderzoek van de sectie Sociale en Organisatiepsychologie is gericht op het ontwikkelen van modellen om beïnvloeding in sociale systemen te beschrijven en te verklaren.