Bestuursorganen

Instituutsbestuur

Het bestuur van het Instituut Psychologie draagt zorg voor het onderwijs en onderzoek, de personele en materiële middelen van het instituut.


Opleidingsbestuur

Het Opleidingsbestuur is belast met de zorg voor de kwaliteit en de organisatie van het onderwijs van de bacheloropleiding en de masteropleidingen.