Werkveld cognitieve psychologie

Studenten die cognitieve psychologie hebben gestudeerd, kunnen op verschillende terreinen aan de slag.

De beroepsmogelijkheden bestaan daar waar in de maatschappij sociaal-wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. Zie ook de verschillende vacaturesites.

Researchinstituten

De meest voor de hand liggende plaatsingsmogelijkheden voor Cognitief psychologen zijn universiteiten en researchinstituten (zoals het N.S.C.R., Stichting Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving in Leiden; T.N.O., Technische Menskunde in Soesterberg, T.N.O., Preventieve Geneeskunde in leiden, T.N.O., Arbeid in Hoofddorp en de S.W.O.V., Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid in Leidschendam).

AIO-onderzoek

Een belangrijke bron voor tijdelijke arbeidsplaatsen wordt gevormd door 3 à 4 jaar durende AIO-onderzoeksprojecten die worden gefinancierd door universiteiten en door  N.W.O. (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Dergelijke 'promotieplaatsen' zijn in principe een opstap voor een latere carriere aan de universiteit.

Ergonomisch onderzoek

Andere arbeidsmogelijkheden zijn ergonomisch onderzoek in bedrijven en organisaties, en experimenteel (neuro)psychologisch onderzoek in klinieken. De laatste jaren zijn er voor Cognitief psychologen ook in toenemende mate mogelijkheden in de informatica, onder andere bij de ontwikkeling van artificiële intelligentiesystemen.

Academische vaardigheden

Hoewel een specialisatie binnen de studie Cognitieve Psychologie er uiteraard toe leidt dat men iets beter gekwalificeerd is voor sommige soorten banen, moet men bij het overwegen van arbeidsmogelijkheden niet te beperkt denken. Met een studie Cognitieve Psychologie, waarin veel nadruk ligt op kritisch leren denken en analytisch redeneren, kan men bijv. uitstekend uit de voeten overal waar een wat bredere algemene universitaire opleiding wordt gevraagd.

Laatst Gewijzigd: 25-06-2007