Dr. Fenna Poletiek

Expertise:
  • Impliciet leren
  • Grammatica inductie
  • Impliciet geheugen
  • Hypothesetoetsing
  • Besliskunde


Telefoon: +31 (0)71 527 3641
E-Mail: poletiek@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Psychologie, Cognitieve Psychologie
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2B24
Persoonlijke Homepage: www.socialsciences.leiden.edu/​psychology/​organisation/​cognitivepsychology/​staff/​staff/​poletiek.html


Onderzoek
Fenna Poletiek is universitair docent bij de sectie Cognitieve Psychologie. Zij doet onderzoek naar het onbewust leren van grammatica's, zowel in natuurlijke setting als met behulp van kunstmatige grammatica's in experimenten. Zij was tot enkele jaren geleden Academie-onderzoeker vanwege de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Fenna Poletiek promoveerde op een experimenteel en computationeel onderzoek naar strategieën van hypothesetoetsing; een onderwerp waar zij in 2001 een monografie over publiceerde.

Onderwijs
Zij geeft onderwijs in de bachelor en de master fase in de cognitieve psychologie en de besliskunde. Daarnaast is zij de coordinator van de 'honours programma's' voor excellente eerstejaars en derdejaars psychologiestudenten.

Maatschappij
Ook maatschappelijk is zij actief. Fenna Poletiek is benoemd tot lid van de Landelijk Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ). Deze groep van experts is door de minister van justitie ingestelde en adviseert het openbaar ministerie over bijzonder aangiftes van sexueel misbruik. Bijvoorbeeld aangiftes met getuigenverklaringen van jonge kinderen, en verklaringen gebaseerd op hervonden herinneringen.
Dr. Fenna Poletiek benoemd tot lid Landelijk Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ)

Meer informatie over Fenna Poletiek

Staff Cognitive psychology ms dr. Fenna Poletiek (Engelstalig)

Laatst Gewijzigd: 21-01-2016