Master thesis

De masterscriptie stelt studenten in staat ervaring op te doen in alle fasen van empirisch onderzoek in de Psychologie.

Hierbij wordt de kennis toegepast die is opgedaan in de verschillende cursussen. De student selecteert een onderwerp naar keuze en zoekt daarbij een passende begeleider.

De medewerkers van de sectie stellen verschillende onderwerpen voor die gerelateerd zijn aan hun eigen onderzoeksinteressen. Studenten kunnen zich hiervoor inschrijven. Wat exact de onderwerpen zijn, kan van jaar tot jaar variëren.

De studenten voeren zelf hun onderzoek uit, als een onderdeel van een lopend onderzoeksprogramma. De supervisor begeleidt de student tijdens het onderzoek en het schrijven van de scriptie.

Fase 1
Tijdens de eerste fase werkt de student aan de onderzoeksvraag en het onderzoeksontwerp. Daarbij zal hij of zij op basis van de relevante literatuur een onderzoeksvoorstel schrijven.

Fase 2
Tijdens de tweede fase richt de student zich op het verzamelen van data en data analyse.

Fase 3
In de laatste fase wordt de master thesis geschreven.

 

Meer informatie over de procedure vind je in onderstaande documenten.

Laatst Gewijzigd: 28-10-2014