Cognitieve Psychologie

Dit programma probeert inzichten in cognitieve en affectieve processen te integreren tot een samenhangende theorie over de totstandkoming van gedrag.

Intentioneel Gedrag

Menselijk gedrag is intentioneel, wordt gedreven door persoonlijke intenties, en wordt aangepast aan de omgeving. Dit zijn feiten die nauwelijks zichtbaar zijn in traditionele opvattingen, waarin gedrag het eindproduct is van een reeks stappen waarin informatie van buitenaf wordt verwerkt. In plaats daarvan richt dit onderzoeksprogramma zich op gemotiveerde cognitie, voortkomend uit de interactie met de buitenwereld. Cognitieve processen worden benaderd op grond van hun functie: het gedrag dient een doel. Het programma legt daarom enerzijds nadruk op hoe gedrag (zowel taal als handelingen) wordt gestuurd door cognitieve en affectieve processen; en anderzijds op de effecten van gedrag terug op cognitie en affect. De activiteiten van de sectie volgen twee hoofdlijnen:


1. Cognitieve Neurowetenschappen

De sectie Cognitieve Psychologie onderzoekt de neurale basis van mentale functies met beeldvormende (fMRI) en psychofysiologische (EEG) technieken, gedragsgenetica, simulaties, farmacologie, neurofeedback en gedragsonderzoek. We onderzoeken mensen in allerlei fasen van de levensloop, en deelnemers met gemiddelde en afwijkende neurocognitieve processen. Hoofdthema’s zijn de controle van aandacht en actie, en de invloed van neurotransmitters op cognitie en actie.

2. Cognitieve Ergonomie en Verbetering

Menselijke prestaties worden vaak beperkt door de capaciteit van aandacht, geheugen en controleprocesen. Als de eisen van een taak de menselijke vermogens te boven gaan wordt gedrag ongeorganiseerd, foutgevoelig, en door gewoonten overheerst. Ons onderzoek richt zich op het optimaliseren van prestaties door risico’s en taakeisen te verlagen (de ergonomische aanpak) en individuele cognitieve vermogens te verhogen (de enhancement aanpak). Interventies kunnen variëren van het verbeteren van verkeersborden tot het beinvloeden van neurale communicatie. Effectmetingen kunnen variëren van ongevalsanalyse tot het meten van functionele connectiviteit in het brein met fMRI.
 
Het merendeel van ons onderzoek valt onder het Leiden Institute for Brain and Cognition (LIBC) en in het Onderzoeksprofiel van de Universiteit Leiden: “Brain function and dysfunction over the lifespan”.

Lees meer

Cognitieve Psychologie - Onderzoek

Laatst Gewijzigd: 03-06-2015