Lopende projecten

Een overzicht van de projecten die momenteel lopen binnen de sectie en inmiddels afgesloten projecten. Neem contact op met de betrokken onderzoekers voor informatie over stage en scriptiemogelijkheden.

PERCEPTIE EN AANDACHT

Dr. G.P.H. (Guido ) Band 
Prof. Dr. B. (Bernhard) Hommel
Drs. M. (Marieke) Jepma
Dr. S. (Sander) Nieuwenhuis
Drs. H. (Henk) van Steenbergen
Dr. F. (Frank ) van der Velde 

Lopend
Hot cognition: How emotions shape information processing (van Steenbergen, Band, Hommel)
Attentional control and control of attention (Hommel, Nieuwenhuis, Band)
Spatial coding in perception and memory (van der Heijden, van der Velde, Hommel)


Afgesloten
Auditive information processing and attention (ten Hoopen)
Een neuraal model voor selectieve visuele aandacht en het werkgeheugen (Van der Velde, Van der Voort van der Kleij, Hommel)
(Van der Velde, Van der Heijden)
Connectionist models of attention and attention-related mechanisms (van der Heijden, Hudson)
Attention and eye movements  (van der Heijden)
Source localization of attention and attention-related mechanisms  (van der Heijden)
 (van der Heijden)
Voluntary and automatic attention in visual and auditory perception  ( La Heij, van der Heijden, Wolters)

WERKGEHEUGEN EN INTEGRATIE

Dr. L.S. (Lorenza) Colzato
Prof. Dr. B. (Bernhard) Hommel
Dr. G.P.H. (Guido ) Band
Drs. S (Sharon) Zmigrod

Lopend
Event integration and segregation  (Spapé, Hommel)
(Zmigrod, Hommel)
The neurocognitive basis of feature integration in perception and action (Keizer, Hommel)
Cognitieve controle in context verwerking: normale en dopamine-deviante populaties (van Wouwe, Band, Hommel)      

Afgesloten
Commonalities of feature integration processes in and across perception and action planning (Colzato, van der Heijden)
Neurophysiological mechanisms and temporal dynamics of feature integration in perception and action planning (Akyürek, Hommel)
(Van der Velde, Van der Voort van der Kleij)

CONTROLE OVER HANDELINGEN

Mw. S. (Soghra) Akbari
Dr. G.P.H. (Guido ) Band
Dr. S. (Szilvia) Biro
Dr. L.S. (Lorenza) Colzato 
Prof. Dr. B. (Bernhard) Hommel
Dr. S. (Sander) Nieuwenhuis
Drs. H. (Henk) van Steenbergen
Drs. S. (Stephan) Verschoor
 

Lopende
Dubbeltaakprestaties, functionele capaciteitsbeperkingen en episodische opslag (Pannebakker, Band, Hommel)
Representation of voluntary action (Hommel, Band)
Dual-task performance and Task switching (Hommel, Band, Pannebakker, van Wouwe)
Development of cognitive functions across lifespan (Hommel, Band, Eenshuistra, Verschoor, Biro) Emotion and action (van Steenbergen, van Wouwe, Akbari, Band, Hommel)    

Afgesloten
Dynamische controle van het coderen van acties (Memelink, Hommel)
Electrocortical reflections of motor inhibition in stop paradigms (Band)
Electrocortical reflections of error processing (Band)
Executieve controle bij dubbeltaakverrichting (Band)
Hoe beïnvloeden gevoelens onze keuzes? (Hommel)
Wie controleert de homunculus in theorieën van cognitieve controle? Een neurocognitief onderzoeksprogramma (Nieuwenhuis)

RECHTSPSYCHOLOGIE

Dr. F.H. (Fenna ) Poletiek


Lopend
De relatie tussen accuratesse en subjectieve zekerheid van episodische herinneringen van getuigen (Wagenaar, Wolters)  

Afgesloten
Het gebruik van informatie afkomstig van deskundigen in rechtzaken (Poletiek, Wagenaar)

IMPLICIET LEREN

Prof. Dr. B. (Bernhard) Hommel
Dr. F.H. (Fenna ) Poletiek
 

Lopend
Artificiëel grammatica leren: de invloed van 'sample characteristics of the stimuli' (Poletiek, Porsius, Hommel)  

Afgesloten
Impliciet leren van kunstmatige grammatica's (Poletiek, Hommel)

VEILIGHEID EN OVERLAST

Dr. S.P. (Simone) Akerboom
Dr. J. (Jop) Groeneweg
Prof. dr. P.T.W. (Patrick) Hudson
Prof. dr. P. J. M. (Pieter Jan) Stallen
Drs. W.L.G. (William) Verschuur  

Lopend

Ernstige hinder en ernstige hinder is twee : sociaal-psychologische (niet-akoestische) factoren van geluidhinder (Maris, Stallen)  

Afgesloten

Beleid vormt overlast. Hoe beleidsdiscoursen de beleving van geluid bepalen (Stallen)

HERSENMODELLEN EN COGNITIEVE ROBOTICA

Drs. P. (Pascal) Haazebroek
Prof. Dr. B. (Bernhard) Hommel

Lopend

European Cognitive Robotics project PACO PLUS (Lacroix, Haazebroek, Yang, Hommel)  

Afgesloten
(van der Heijden, Hudson)
(Hudson)
Gesitueerde mnemonieke agents (Lacroix)

PSYCHOLINGUISTIEK

Dr. I.K. (Ingrid) Christoffels
Dr. W. (Wido ) LaHeij
Prof.dr. N.O. (Niels) Schiller
Drs. R. (Rinus) Verdonschot 
Drs. H (Haoran) Zhao


Lopend

Controleprocessen in taalproductie ( La Heij, Kuipers)
PLUS: Een neurocomputationeel model voor de verwerking van taalkundige uitingen gebaseerd op de unificatie-ruimte architectuur (Kempen, Vosse)
Controleprocessen in taalproductie (Kempen)
How do we switch from hersenen to brain? The neural correlates of bilingual language control in speaking and translating (Christoffels)
Verbaal monitoren tijdens lexicaal conflict in de spraakproduktie (Christoffels, Schiller)
Top-down feedback signals in visuospatial attention and visuospatial imagery: A TMS study (Schiller)
Het verifiëren van het tijdpad mbt hersenactivitieten tijdens het spreken (Schiller)
Verbaal monitoren tijdens lexicaal conflict in de spraakproduktie (Schiller)
Lexicale competitie in spraakproductie: aantal en frequentie van fonologische buren (Schiller)
De aard van een verbale monitor gedurende interne benoemingstaken (Ganuschak, Schiller)  


Afgelopen

Selective attention and semantic context effects (La Heij)
Voluntary and automatic attention in visual and auditory perception (La Heij)
Het identificeren en trainen van deelvaardigheden van simultaan vertalen (Christoffels)
Impliciet leren van kunstmatige grammatica's (Kempen)
Inner aspect and telicity (Kempen)
A performance grammar for sentence production and sentence comprehension in Dutch (Kempen) Development of a visual-constructive method for initial grammar instruction (Kempen)

Laatst Gewijzigd: 10-02-2011