Commissies

Commissie Ethiek Psychologie (CEP)

De Commissie Ethiek Psychologie (CEP) ziet toe op het ethisch toetsen van onderzoek verricht binnen het Instituut Psychologie. Voor elk onderzoek moet een formulier worden ingevuld en ingediend bij de CEP.


Instituutsraad

De Instituutsraad adviseert het bestuur van het Instituut Psychologie over haar taken, en het faculteitsbestuur over de samenstelling van het bestuur van het Instituut Psychologie


Toelatingscommissies

Er zijn drie toelatingscommissies, één voor de bacheloropleiding, één voor de eenjarige masteropleiding en één voor de researchmasteropleiding. Deze toelatingscommissies beoordelen de toelatingsverzoeken voor de bachelor- en masteropleidingen in Psychology.