Nieuws

Interdisciplinariteit is meer dan een buzzwoord

Een van de speerpunten van het onderzoek van Andrea Evers is interdisciplinariteit. Samen met De Jonge Akademie biedt de Leidse gezondheidspsycholoog concrete handreikingen, in ‘Grensverleggend: kansen en belemmeringen voor interdisciplinair onderzoek’. Een verkenning van wetenschapsbeoefening die vakgebieden overschrijdt.


Faculteit der Sociale Wetenschappen, een ‘Healthy Faculty’

De Faculteit der Sociale Wetenschappen is een stuk gezonder geworden tijdens Healthy Faculty op 29 en 30 oktober. Studenten van de master gezondheidspsychologie hadden verschillende workshops georganiseerd voor studenten en medewerkers. Deze inspirerende workshops werden druk bezocht en de opgedane kennis werd door veel deelnemers meteen in de praktijk gebracht.


Geslaagd NSRII eHealth-symposium

De sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie van de Universiteit Leiden organiseerde, in samenwerking met de Netherlands Society for Research on Internet Interventions (NSRII), een inspirerend symposium over de huidige stand van zaken op het gebied van onderzoek naar eHealth-interventies. Dit geslaagde symposium vond plaats op 15 oktober in Museum Volkenkunde in Leiden.


Meta-analyse over kwaliteit van leven bij nierdonoren

Lieke Wirken, promovendus bij de sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie, heeft in samenwerking met haar begeleiders dr. Henriët van Middendorp en prof. dr. Andrea Evers een artikel gepubliceerd in het vooraanstaande tijdschrift American Journal of Transplantation.


Eerste editie Healthy Faculty

Heb je interesse in een gezonde levensstijl? Of probeer je al tijden je gedrag op het gebied van gezondheid te verbeteren? Dan hebben we het perfecte evenement! Op donderdag 29 en vrijdag 30 oktober vindt de allereerste editie van Healthy Faculty plaats. Studenten van de master Gezondheidspsychologie zullen je die dagen alles vertellen over gezondheid en wat je kunt doen om gezonder dan ooit te worden. 


Symposium voor eHealth onderzoekers: 15 oktober in Museum Volkenkunde

Hoe kunnen we internetinterventies gebruiken om psychologische behandelingen te verbeteren? Of eHealth inzetten bij somatisch onverklaarbare klachten? Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen bij serious gaming ? Dit en meer komt aan bod tijdens het internationale symposium van de Netherlands Society for Research on Internet Interventions (NSRII) op 15 oktober in Leiden. Aanmelden kan nog tot 5 oktober.


Twee Veni-subsidies voor Leidse psychologen

Twee wetenschappers van het Instituut Psychologie ontvangen een Veni-subsidie van de nationale wetenschapsorganisatie NWO. Hanneke Hendriks is onderzoeker binnen de Sociale en Organisatiepsychologie en Antoinette van Laarhoven binnen de Gezondheidspsychologie. Zij kunnen ieder met deze Veni-financiering tot 3 jaar onderzoek doen.


Symposium 'Master Student Research & Internship in Health Psychology'

Geïnteresseerd in de master Health Psychology? Voor alle geïnteresseerde studenten vind op donderdag 11 juni het symposium 'Master Student Research & Internship in Health Psychology' plaats. Tijdens dit symposium presenteren masterstudenten hun scriptieonderzoek (poster presentatie en discussie) en een panel van (voormalig) masterstudenten deelt hun stage- en praktijkervaring.


Food for Thought: ‘Interdisciplinary research: the future of science’

Het belang van interdisciplinariteit in de wetenschap voor innovatie en vernieuwend onderzoek wordt steeds meer erkend. Om de onverwachte invalshoeken, de creatieve potentie en de toegevoegde waarde van interdisciplinariteit in de wetenschap te demonstreren hebben Prof. Dr. Andrea Evers en haar onderzoeksgroep een goedbezochte Food for Thought meeting georganiseerd in de centrale hal van het Pieter de la Court gebouw op 23 april.


24 maart 2015: InterScience symposium 'Conflict en oplossingen'

De Leidse gezondheidspsycholoog Andrea Evers is mede-organisator van het InterScience symposium 'Conflict en oplossingen' op 24 maart. Dit is het eerste symposium in een nieuwe serie van De Jonge Akademie over actuele thema's. InterScience betekent dat alfa-, bèta- en gammawetenschappers én kunstenaars hun visie geven. Interesse? Gratis, wel even aanmelden.