Onderzoeksgebieden

Het onderzoek van de sectie is onderverdeeld in verschillende onderzoeksgebieden:

Gezondheids- en Medische psychologie

Het vakgebied van de gezondheids- en medische psychologie omvat de volgende, met elkaar verbonden deelgebieden:

  • De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van psychobiologische modellen op het gebied van gezondheidsgedrag en preventie (bv. gezond bewegen, beperking van overgewicht).
  • De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van psychobiologische modellen (o.a. psychofysiologische stress-systemen, cognitieve gedragsfactoren) die een rol spelen bij het ontstaan, instandhouden en verergeren van lichamelijke klachten (bijv. jeuk, pijn) en chronische somatische aandoeningen (bijv. reumatische en huidaandoeningen, hart- en vaatziekten).
  • De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van gezondheidsbevorderende screeningsinstrumenten en (gepersonaliseerde) interventies (bijv. eHealth zelfmanagement en cognitief-gedragstherapeutische interventies voor chronisch somatische aandoeningen).

Neuropsychologie

De neuropsychologische onderzoeksprojecten richten zich allereerst op de diagnostiek, prognostiek en/of behandeling van cerebrale aandoeningen. Daarbij wordt in het bijzonder gekeken naar de ziekte van Alzheimer, Huntington en Parkinson, CADASIL, HCHWA-D, NPH, NPSLE, angst en depressie, migraine, narcolepsie. Daarnaast richt het onderzoek zich op de ontwikkeling en validatie van (klinisch) neuropsychologische onderzoeksmethoden en tests in relatie tot overige klinische en neurobiologische maten van normaal en afwijkend gedrag, zoals verkregen met gedragsneurologie, neuroradiologie ((f)MRI, MTI e.d.), klinische neurofysiologie (q)EEG / ERP, EMG, ECG e.d.), (neuro)genetica of vragenlijsttechnieken. Een kwantitatieve en multidisciplinaire (patiëntgebonden) wetenschappelijke benadering staat hierbij centraal.

Laatst Gewijzigd: 27-03-2014