Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie

Met ingang van 1 januari 2014 is de nieuwe sectie ‘Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie gestart. Binnen deze sectie wordt onderwijs verzorgd en onderzoek verricht op verwante deelgebieden van de psychologie: Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie.

Specifiek over de vakgebieden en hun inhoud

Gezondheids- en Medische psychologie richt zich op het bestuderen, voorkomen en beïnvloeden van psychologische aspecten van lichamelijke gezondheidsproblemen. Er wordt aandacht geschonken aan de relatie tussen biopsychosociale processen (bijv. cognities, emoties en gedrag; psychofysiologische stress-systemen) en lichamelijke gezondheid. Hierbij gaat het zowel om gezondheidspreventie en -bevordering als om diagnostiek en behandeling bij mensen met (chronisch) somatische aandoeningen.

Neuropsychologie is de (klinische) wetenschap die zich bezighoudt met de relaties tussen hersenen en gedrag en de stoornissen die zich hierin kunnen voordoen.

Meer informatie over Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie

Laatst Gewijzigd: 15-12-2014