Master opleidingscommissie (MOC)

De Master Opleidingscommissie (MOC) adviseert het Onderwijsbestuur over allerlei aspecten binnen het Masteronderwijs. Het is een belangrijk orgaan waarin de studenten daadwerkelijk invloed uitoefenen op het beleid en uitvoering van het onderwijs van de secties.

De commissie houdt maandelijkse bijeenkomsten. De Master Klinische Psychologie wordt in de MOC gerepresenteerd door zowel een staflid als een studentlid. Er is een speciaal comité waarin buitenlandse studenten worden gerepresenteerd, het "International Student Network Leiden".

Jaarlijks wordt, aan het begin van het studiejaar, een nieuwe student verzocht zitting te nemen in de MOC. In het studiejaar 2010-2011 is dat Madelon Verschoor. Huidig staflid: Dr. Anne van Giezen  

Laatst Gewijzigd: 09-12-2010