Dr. Anke Blöte-AanhaneTelefoon: +31 (0)71 527 2727
E-Mail: bloete@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Psychologie, Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Persoonlijke Homepage: www.socialsciences.leidenuniv.nl/​psychology/​organisation/​dev/​blote-aanhane.jsp


Voor meer informatie, kijk op de medewerkerspagina (in het Engels)

Laatst Gewijzigd: 31-01-2013