Dr. Romy van der Lee

Functie:
 • Post-doc onderzoeker
Expertise:
 • Groepsprocessen
 • Sociale Identiteit
 • Moraliteit
 • Motivatie en sociale psychofysiologie
 • Psychofysiologie
 • Discriminatie
 • Gender


Telefoon: +31 (0)71 527 2727
E-Mail: ravanderlee@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Psychologie, Sociale en Organisatiepsychologie
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK LeidenRomy van der Lee studeerde in 2007 (cum laude) af aan het Research Master’s programma in Social Psychology aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarna heeft zij enige tijd als docent Psychologie en Communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam gewerkt. In 2008 begon Romy als promovenda aan de Universiteit Leiden. In samenwerking met Prof.dr. Naomi Ellemers en Dr. Daan Scheepers onderzocht zij hoe groepsoordelen over moraliteit de motivationele reacties van groepsleden beïnvloeden om een ‘goed’ groepslid te zijn of om geassocieerd te worden met een groep waarin anderen ‘goed’ zijn. In juni 2013 heeft zij haar proefschrift getiteld “Moral Motivation within Groups” met succes verdedigd. Momenteel werkt Romy als post-doctoraal onderzoeker aan een project over de kansen van vrouwen in de wetenschap, specifiek gericht op succesvolle subsidieaanvragen.  

Onderzoek

Romy is geïnteresseerd in de motivationele aspecten en implicaties van groepsprocessen en intergroepsrelaties. Haar onderzoek richt zich op de rol van moraliteit hierbij. Door middel van een sociale identiteitsbenadering onderzoekt Romy hoe groepsoordelen over moraliteit de motivationele reacties van groepsleden beïnvloeden om ‘goed’ gedrag te vertonen. Daarnaast is Romy geïnteresseerd in seksediscriminatie. Zij doet momenteel onderzoek naar de kansen van vrouwen in de wetenschap. Hierbij richt zij zich specifiek op de kansen van vrouwen bij subsidiehonoreringen. Voor haar onderzoek maakt Romy gebruik van vragenlijsten, gedragsmetingen, en psychofysiologische metingen, waaronder cardiovasculaire reactiviteit.

Onderwijs

 • Begeleider Master Thesis (Master Programma S&O Psychologie)
 • Begeleider Bachelor Thesis (Bachelor Programma Psychologie)
 • Beoordeling en Beïnvloeding – Stereotypering (Bachelor programma Psychologie)
 • Social Psychology of Organisational Behavior (Master programma S&O Psychologie)
 • Tutoraat Academische Vaardigheden (Bachelor programma Psychologie)     

Lidmaatschap in Professionele Organisaties

 • Kurt Lewin Instituut (KLI)
 • Associatie van Sociaal-Psychologische Onderzoekers (ASPO)
 • European Association of Social Psychology (EASP)
 • Society of Personality and Social Psychology (SPSP)
 

More Information about the Department of Social & Organizational Psychology

Voor meer info over de Sectie Sociale en Organisatiepsychologie (in het Engels), ga naar de website S&O.

For more information about the Department of Social and Organizational Psychology, please visit the website S&O.

Laatst Gewijzigd: 14-01-2016