Marjolein Fokkema, Dr.Telefoon: +31 (0)71 527 7996
E-Mail: m.fokkema@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Psychologie, Methodologie & Statistiek
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 3B20


Profiel

Marjolein Fokkema schreef haar proefschrift aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, over de toepassing en ontwikkeling van statistical learning algoritmes en latente variabelen modellen voor het verbeteren van de efficiëntie en accuraatheid van assessments in de klinische psychologie. Het merendeel van haar onderzoek betreft de toepassing en ontwikkeling van zogeheten recursive partitioning, of tree-based, methoden. Deze methoden kunnen gebruikt worden om, bijvoorbeeld, subgroepen van patiënten te vinden die een hoog risico hebben om een psychische stoornis te ontwikkelen, of om subgroepen van patiënten te vinden die beter zullen reageren op psychotherapie dan op farmacotherapie (of juist andersom). Een tweede interesse ligt in de toepassing van latente variabelen modellen, bijvoorbeeld om zogeheten response shift bias te detecteren in datasets van klinische trials.

Laatst Gewijzigd: 10-11-2015