Dr. Wim A. van der Kloot (gepensioneerd, gastmedewerker)Telefoon: +31 (0)71 527 2727
E-Mail: w.a.van.der.kloot@umail.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Psychologie, Methodologie & Statistiek
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK LeidenGepensioneerd en gastmedewerker.  
Zijn interesse betreft in het bijzonder de theorie en toepassingen van meerdimensionale schaaltechnieken en (niet-lineaire) multivariate analyse. Toepassingen vooral op het gebied van de cognitieve en sociale psychologie (bv. woordbetekenissen, persoonswaarnemingen, impliciete theorieën, communicatie en pijnbeleving). Dr. Van der Kloot is auteur van het boek Meerdimensionale schaaltechnieken voor gelijkenis- en keuzedata dat in 1997 verschenen is bij uitgeverij Lemma te Utrecht. Sinds enige jaren is dis boek niet meer in de boekhandel te verkrijgen. Het MDS boek is in pdf-vorm (gezipped) te downloaden.

Hij is een van de auteurs van de MPQ-DLV, de Nederlandstalige versie van de McGill Pain Questionnaire. Een voorbeeld van deze vragenlijst uit 1989 is te vinden onder MPQ-DLV specimen. De handleiding voor gebruik en scoring staat onder MPQ-DLV handleiding. Hij doet onderzoek naar de psychometrische eigenschappen van dit instrument en de toepassingen van deze vragenlijst bij het bestuderen van pijn. Zijn publicaties waarin de MPQ-DLV gebruikt is, zijn te vinden onder MPQ-DLV publicaties.
Op de MPQ-DLV rust copy-right. Toestemming voor gebruik kan per e-mail worden aangevraagd bij W.A. van der Kloot: wakmail@xs4all.nl of vanderkloot@fsw.leidenuniv.nl.

Vanaf 2000 deed hij onderzoek naar een instabiliteitsprobleem dat op kan treden bij  Hierarchische Clusteranalyse (HICLA) als gevolg van de volgorde waarin de data worden ingelezen. HICLA-oplossingen kunnen verschillen als de rijen en kolommen van de nabijheidsmatrix gepermuteerd worden. Dit verschijnsel is tamelijk onbekend. Het wordt veroorzaakt door ties in de nabijheidsmatrix die als eerste wordt ingevoerd of berekend, of door ties die tijdens het clusteringproces ontstaan. Een voorbeeld hiervan is te vinden in en in . Een oplossing voor dit probleem kan bestaan uit het vele male herhalen van een HICLA met gepermuteerde invoervolgorden en de oplossing met de beste fit tussen clusters en data te kiezen (zie Van der Kloot, Spaans & Heiser (2005), Instability of hierarchical cluster analysis due to input order of the data: The PermuCLUSTER solution. Psychological Methods , 10, pp. 468-476).  

Vanaf 2006 heeft hij zich toegelegd op een aantal medisch-psychologische onderwerpen: de effecten van late diagnose bij Sternocostoclaviculaire Hyperostose en de effecten van chemotherapie op de levenskwaliteit van Japanse en Nederlandse borst- en longkankerpatiënten. 
 

Laatst Gewijzigd: 16-04-2013