Dr. Erik de Kwaadsteniet

Functie:
 • Universitair Docent
Expertise:
 • Sociale dilemma’s
 • Stilzwijgende coordinatie


Telefoon: +31 (0)71 527 4109
E-Mail: kwaadsteniet@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Psychologie, Sociale en Organisatiepsychologie
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2A33
Persoonlijke Homepage: www.fsw.leidenuniv.nl/​psychologie/​organisatie/​kwaadstenietde.jsp


Erik de Kwaadsteniet studeerde in 2002 af in de Sociale en Organisatie Psychologie aan de Universiteit Utrecht. Daarna ging hij als promovendus aan het werk aan de Universiteit Leiden. Daar deed hij voor zijn proefschrift, onder begeleiding van Eric van Dijk, Arjaan Wit en David De Cremer, onderzoek naar de effecten van onzekerheid in sociale dilemma’s. In oktober 2007 promoveerde hij op dit onderwerp. Sindsdien werkt hij als universitair docent aan dezelfde sectie (S&O). Zijn huidige onderzoek richt zich op sociale dilemma’s en stilzwijgende coördinatie.  

Onderzoek

Stilzwijgende coordinatie

In 2005 ontving Thomas Schelling de Nobel-prijs voor de Economie. Hij ontving deze prijs o.a. voor zijn onderzoek naar stilzwijgende coördinatie, het idee dat mensen, zelfs wanneer ze niet kunnen communiceren, toch nog hun keuzes succesvol op elkaar af kunnen stemmen. Om een eenvoudig voorbeeld te geven: stel dat je een vriend(in) kwijt bent geraakt in Amsterdam (en je hebt je mobiele telefoon thuis gelaten). Wat zou je doen om hem/haar terug te vinden? In mijn onderzoek richt ik me op de onderliggende psychologische processen van stilzwijgende coördinatie.

Sociale dilemma’s

Sociale dilemma’s zijn situaties waarin individuele en collectieve belangen met elkaar in strijd zijn. In zulke situaties moeten mensen dus kiezen om ofwel voor zichzelf te gaan (= defectie) ofwel voor hun groep (= coöperatie). Een realistisch voorbeeld van zo’n sociaal dilemma is het probleem van overbevissing. Individuele vissers zijn geneigd om zo veel mogelijk vis te vangen om zo hun eigen inkomsten te maximaliseren, maar als alle vissers dit doen ontstaat er overbevissing en zijn alle vissers uiteindelijk de dupe. In mijn huidige onderzoek richt ik me op het effect van risico in sociale dilemma’s.
 

Onderwijs

  • Thesis Supervision (Master SOP & ECP)
  • Conflict en Coöperatie (Bachelor Psychology)
  • Beoordeling en Beïnvloeding (Bachelor Psychology)
  • The Psychology of Selling and Advertising (Master ECP)

Publicaties

Internationale Tijdschriftartikelen

 • Van Dijk, E., Molenmaker, W.E., & De Kwaadsteniet, E.W. (in press). Promoting cooperation in social dilemmas: the use of sanctions. Current Opinion In Psychology.
 • Van Dijk, E., Mulder, L. B., & De Kwaadsteniet, E.W. (in press). For the common good? The use of sanctions in social dilemmas. In  P. A. M. Van Lange, B. Rockenbach, & T. Yamagishi (Eds.), Social Dilemmas:  New Perspectives on Reward and Punishment.
 • Colzato, L. S., Steenbergen, L., De Kwaadsteniet, E. W., Sellaro, R., & Hommel, B. (2013). Tryptophan promotes interpersonal trust. Psychological Science, 24, 2575-2577.
 • De Kwaadsteniet, E. W., Rijkhoff, S. A. M., & Van Dijk, E. (2013). Equality as a benchmark for punishment and reward: The moderating role of uncertainty in social dilemmas. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 120, 251-259.
 • De Kwaadsteniet, E. W., Homan, A. C., Van Dijk, E., & Van Beest, I. (2012). Social information as a cue for tacit coordination. Group Processes and Intergroup Relations, 15, 257-272.
 • De Kwaadsteniet, E. W., & Van Dijk, E. (2012). A social-psychological perspective on tacit coordination: How it works, when it works, (and when it does not). European Review of Social Psychology, 23, 187-223.
 • Van Dijk, E., De Kwaadsteniet, E. W., & Koning, L. F. (2011). About behaving (un)ethically: Self-interest, deception, and fairness. In D. De Cremer, & A. E. Tenbrunsel (Eds.), Behavioral business ethics: Shaping an emerging field (pp. 105-121). New York, NY: Routledge.
 • De Kwaadsteniet, E. W., & Van Dijk, E. (2010). Social status as a cue for tacit coordination. Journal of Experimental Social Psychology, 46, 515-524.
 • De Kwaadsteniet, E. W., Van Dijk, E., Wit, A., & De Cremer, D. (2010). Anger and retribution after collective overuse: The role of blaming and environmental uncertainty in social dilemmas. Personality and Social Psychology Bulletin, 36 , 59-70.
 • Van Dijk, E., Wit, A. P., Wilke, H. A. M., & De Kwaadsteniet, E. W. (2010). On the importance of equality in social dilemmas. In R. M. Kramer, M. H. Bazerman, & A. E. Tenbrunsel (Eds.), Social decision making: Social dilemmas, social values, and ethical judgments (pp. 47-70). New York, NY: Psychology Press.
 • Van Dijk, E., De Kwaadsteniet, E. W., & De Cremer, D. (2009). Tacit coordination in social dilemmas: The importance of having a common understanding. Journal of Personality and Social Psychology, 96 , 665-678.
 • De Kwaadsteniet, E. W., Van Dijk, E., Wit, A., & De Cremer, D. (2008). “How many of us are there?”: Group size uncertainty and social value orientations in common resource dilemmas. Group Processes and Intergroup Relations, 11, 387-400.
 • De Kwaadsteniet, E. W., Van Dijk, E., Wit, A., & De Cremer, D., & De Rooij, M. (2007). Justifying decisions in social dilemmas: Justification pressures and tacit coordination under environmental uncertainty. Personality and Social Psychology Bulletin, 33, 1648-1660.
 • De Kwaadsteniet, E. W., Van Dijk, E., Wit, A., & De Cremer, D. (2006). Social dilemmas as strong versus weak situations: Social value orientations and tacit coordination under resource size uncertainty. Journal of Experimental Social Psychology, 42, 509-516.
 • Lodewijkx, H. F. M., De Kwaadsteniet, E. W., & Nijstad, B. A. (2005). That could be me (or not): Senseless violence and the role of deservingness, victim ethnicity, person identification, and position identification. Journal of Applied Social Psychology, 35, 1361-1383.
Nederlandse Tijdschriftartikelen
 • De Kwaadsteniet, E. W., Van Dijk, E., Wit, A., & De Cremer, D. (2006). Het verantwoorden van beslissingen in sociale dilemma's: Effecten van brongrootte-onzekerheid en verantwoordingsplicht [Justifying decisions in social dilemmas: Effects of resource size uncertainty and accountability] . In R. W. Holland, J. Ouwerkerk, C. van Laar, R. Ruiter, & J. Ham (Eds.), Jaarboek Sociale Psychologie 2005 (pp. 291-299), Groningen: ASPO PERS.
 • De Kwaadsteniet, E. W., Van Dijk, E., Wit, A., & De Cremer, D. (2005). Sociale dilemma’s als sterke versus zwakke situaties: Effecten van sociale-waarde-oriëntaties en omgevings-onzekerheid [Social dilemmas as strong versus weak situations: Effects of social value orientations and environmental uncertainty]. In E. Gordijn, R. W. Holland, A. Meijnders, & J. Ouwerkerk (Eds.), Jaarboek Sociale Psychologie 2004 (pp. 219-226), Groningen: ASPO PERS.
 • Lodewijkx, H. F. M., De Kwaadsteniet, E. W., Van Zomeren, M., & Petterson, R. (2005). Zinloos geweld en reacties op onrechtvaardigheid: De bescherming van een rechtvaardige wereld [Senseless violence and reactions to injustice: The protection of a just world]. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 60, 88-106.
 • Van Sandijk, M., De Kwaadsteniet, E. W., & Van Dijk, E. (2008). Saillantie en stilzwijgende coördinatie [Salience and tacit coordination]. In J. Karremans, B. Beersma, R. Custers, F. van Harreveld, & W. van Rijswijk. Jaarboek Sociale Psychologie 2007 (pp. 301-310). Groningen: ASPO PERS.

More Information about the Department of Social & Organizational Psychology

Voor meer info over de Sectie Sociale en Organisatiepsychologie (in het Engels), ga naar de website S&O.

For more information about the Department of Social and Organizational Psychology, please visit the website S&O.

Laatst Gewijzigd: 14-01-2016