Dr. Jan van RooijTelefoon: +31 (0)71 527 3608
E-Mail: rooij@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Psychologie, Instituutsbureau Psychologie
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2A49A


Jan van Rooij is studieadviseur voor de bachelorfase en tevens deeltijd- en wiskundecoördinator. Hij neemt deel aan de opleidingscommissie voor de bachelorfase, is coordinator voor de voorlichting en is verantwoordelijk voor het Colloquium Doctum. Kijk voor meer informatie over spreekuren van de studieadviseurs.

Laatst Gewijzigd: 28-04-2016