Drs. Hetty Simonis

Functie:
  • Afdelingshoofd administratief personeel
  • Rooster coördinator


Telefoon: +31 (0)71 527 6681
E-Mail: simonis@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Faculteitsbureau, Onderwijs Servicecentrum
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK LeidenHetty Simonis is hoofd van de onderwijsadministratie bij het Instituutsbureau Psychologie. Ze is verantwoordelijk voor :

  • de roostering van het onderwijs
  • de tentamens van de bachelor en master
  • de resultatenverwerking
  • de aanmeldingen via uSis
  • de zaalreserveringen

Laatst Gewijzigd: 28-04-2016