Drs. Sanne van Luenen

Functie:
  • Promovendus
Expertise:
  • hiv, depressie, psychologische behandeling, internet behandeling


Telefoon: +31 (0)71 527 7957
E-Mail: s.van.luenen@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Psychologie, Klinische Psychologie
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2B28


Resume

Ik ben promovendus bij de afdeling Klinische Psychologie op de Universiteit Leiden. Ik ben geïnteresseerd in de behandeling van psychologische problemen bij mensen met een lichamelijke aandoening. Mijn project richt zich op een online zelfhulpprogramma voor mensen met hiv en depressieve klachten. De effectiviteit van dit programma wordt onderzocht in een gerandomiseerde gecontroleerde studie.

CV

Sanne van Luenen (1985) studeerde Verpleegkunde (2002-2006) en behaalde haar Researchmaster Klinische en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden in 2013. Ze schreef haar scriptie over hoe onbewust piekeren gemeten kan worden. Haar onderzoeksstage was onderdeel van de Leiden Familie Studie over Sociale Angst.

Laatst Gewijzigd: 11-11-2014