Charlotte van Schie, Msc

Functie:
  • Promovendus, docent


Telefoon: +31 (0)71 527 3918
E-Mail: c.c.van.schie@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Psychologie, Methodologie & Statistiek
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2B40


Charlotte van Schie is promovenda op de afdeling Klinische Psychologie en Methodologie en Statistiek.

Laatst Gewijzigd: 26-07-2016