Dr. Matthijs J. Warrens

Functie:
  • Universitair docent


Persoonlijke Homepage: www.matthijswarrens.nl


Matthijs Warrens studeerde Psychologie aan de Universiteit Leiden. In 2002 behaalde hij zijn doctoraal, met als specialisatie Methodologie en Statistiek. Aan dezelfde universiteit behaalde hij in 2008 de doctorsgraad met het proefschrift getiteld “Similarity coefficients for binary data”. Van 2008 tot 2011 was hij werkzaam als postdoctoraal onderzoeker bij de sectie Methodologie en Statistiek van het Instituut Psychologie van de Universiteit Leiden. Sinds 2011 wekt hij bij dezelfde sectie als universitair docent. In 2013 behaalde hij een bachelor in de Wiskunde aan de Universiteit Leiden.  

In  toegepast onderzoek worden mensen regelmatig in hokjes of categorieën ingedeeld. Om twee of meer indelingen van mensen met elkaar te vergelijken kunnen zogenoemde overeenstemmingsmaten worden gebruikt. Een overeenstemmingsmaat is een formule die de overeenstemming tussen twee indelingen uitdrukt in een getal, vaak tussen 0 en 1, waar 1 perfecte overeenstemming aanduidt, en 0 geen overeenstemming aanduidt. In zijn onderzoek bestudeert Matthijs wiskundige eigenschappen van diverse overeenstemmingsmaten. Voorbeelden van deze maten zijn Cohen’s kappa, gewogen kappa, en Cronbach’s alpha. Deze benadering levert nieuwe interpretaties en regels voor toepassing van de overeenstemmingsmaten voor andere onderzoekers op. Voor meer informatie zie CV.

Laatst Gewijzigd: 14-10-2014