Bachelor cursussen

De volgende vakken maken deel uit van de Bachelor Psychologie.

1e jaar

2e jaar

  • Psychometrie
    Deze cursus introduceert de instrumenten uit de testtheorie. Deze instrumenten worden gebruikt voor de analyse van vragenlijsten en tentamens.  
  • Multivariate Data Analyse
    Deze cursus geeft een overzicht van de modellen die gebruikt worden voor de multivariate analyse van psychologische onderzoeksgegevens en daarbij behorende onderzoeksvragen die beantwoord moeten worden.

 

3e jaar

  • Veldonderzoek
    In de praktijk wordt vaak onderzoek gedaan met bestaande groepen, zoals schoolklassen of patientgroepen. Deze cursus behandelt de ins en outs van deze quasi-experimentele situaties.

Laatst Gewijzigd: 12-02-2013