Methodologie en Statistiek

4 kernthema's

Het onderzoek van de sectie Methodologie en Statistiek wordt gekenmerkt door vier kernthema's:

  • Het programma richt zich op de ontwikkeling, evaluatie en toepassing van modellen voor de analyse van psychologische onderzoeksgegevens.
  • Kenmerkend is de multivariate aanpak, d.w.z. dat de relaties tussen meerdere variabelen tegelijk in beschouwing worden genomen, of de relaties tussen stimuli die op meerdere aspecten tegelijk variëren.
  • Een ander kenmerkend element is dat de modellen altijd een bepaalde relatie veronderstellen tussen geobserveerde variabelen en een latente structuur.
  • Tevens is er in verschillende projecten bijzondere aandacht voor de behandeling van categorische (nominale en ordinale) variabelen en voor metingen in de tijd.

Meer informatie over onderzoek

Methodologie en Statistiek - Onderzoek  

Laatst Gewijzigd: 11-12-2014