Dr. Fenna Poletiek en dr. Bernet Elzinga benoemd tot lid LEBZ

De Landelijk Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) is een groep experts van klinisch psychologen, cognitief psychologen en zedenrechercheurs die adviseert bij aangiften van seksueel misbruik.

Consultatie

Een opdracht aan de LEBZ is afkomstig van de Officier van Justitie die een beslissing moet nemen over vervolging van een beschuldigde. Het doel van de consultatie is om in een vroeg stadium te kunnen ontdekken of een beschuldiging op feiten berust. Vanuit de klinische en cognitieve psychologie wordt bijvoorbeeld de betrouwbaarheid beoordeeld van getuigenverklaringen van jonge kinderen over seksuele ervaringen met volwassenen, of van verklaringen die zijn gebaseerd op 'hervonden herinneringen'.

Leidse signatuur

De Universiteit Leiden is goed vertegenwoordigd in de LEBZ; naast Elzinga en Poletiek zijn al langer lid:

  • dr. Gezinus Wolters
  • prof.dr. Willem Albert Wagenaar, voormalig Rector Magnificus van de Leidse universiteit

Wagenaar is nauw betrokken geweest bij de oprichting van de LEBZ.

In het nieuws

De laatste tijd is de expertisegroep een aantal keren in het nieuws geweest:

  • NRC 2 maart 2009 Vrijspraak na fout verhoor,
  • NRC 5 maart 2009, Een incestverhoor gaat nog vaak verkeerd
  • NRC NEXT 6 maart 2009, Een incestverhoor staat vaak al vast

Zembla 24 april
Dat zal opnieuw gebeuren op vrijdag 24 april als Zembla in haar uitzending uitgebreid aandacht besteedt aan het werk van de LEBZ. Onlangs is een onderzoeksrapport over de expertisegroep verschenen: Misbruik, misleidingen en misverstanden, N. Nierop en P. v.d. Eshof.

Laatst Gewijzigd: 27-04-2009