Arbeidsmarkt

Ontwikkelingspsychologen werken op het gebied van diagnostiek, hulpverlening en onderwijs. Zij doen wetenschappelijk, toegepast en beleidsmatig onderzoek op deze terreinen. Zij werken in organisaties en instellingen voor hulpverlening aan kinderen en jongeren. Mensen uit verschillende disciplines werken binnen deze organisaties vaak in teamverband.

Sommige instellingen richten zich op geestelijk, lichamelijk, en/of zintuiglijk gehandicapte kinderen. Andere zijn weer justitiële instellingen: observatiehuizen, voogdijverenigingen en organisaties als de Raad voor de Kinderbescherming.

Laatst Gewijzigd: 16-03-2009