Nieuws

Carolien Rieffe benoemd als Honorary Professor University College London

Carolien  Rieffe is benoemd tot 'Honorary Professor' bij het prestigieuze UCL Institute of Education, University of London. Rieffe is bijzonder hoogleraar sociale en emotionele ontwikkeling bij Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden. De extra benoeming versterkt een reeds bestaande band, en biedt unieke mogelijkheden voor intensieve samenwerking op onderzoeksgebied.


Kom naar 3 October University

Dit jaar voor het eerst organiseert de Universiteit Leiden 3 October University. Kom op 3 oktober naar het Van der Werfpark voor de colleges van Victor Gijsbers, José Joordens en Eveline Crone en test je eigen (puber)brein.


Topwetenschappers vertalen hersenonderzoek naar onderwijs

Eveline Crone is lang niet de enige professor puberbrein op het internationale FLUX-congres. Leiden was vier dagen lang het centrum van onderzoek naar hersenontwikkeling. Opvoeders en beleidsmakers ontmoetten wetenschappers tijdens het publiekssymposium op 18 september.


Presentatie handboek over intelligentie op de Dag van de Intelligentie

'Hoe wordt intelligentie eigenlijk gemeten? Het lijkt een simpele vraag, maar intelligentietests zijn er in allerlei soorten en maten.' Leids hoogleraar Wilma Resing heeft nu een handzaam overzicht samengesteld in het 'Handboek intelligentietheorie en testgebruik'. Pearson Academy presenteert het naslagwerk tijdens de Dag van de Intelligentie, op 9 oktober 2015.


Stem op Eveline Crone!

Ontwikkelingspsychologe Eveline Crone is 1 van de 25 genomineerden voor de New Scientist Wetenschapstalent 2015-verkiezing. Stemmen kan tot maandag 7 september a.s.


Meisjes met veel testosteron zijn zelfbewust en minder jaloers

Een verhoudingsgewijs grote hoeveelheid testosteron bij jongens zorgt voor sensatiezucht en roekeloosheid, bij meisjes juist voor meer zelfbewustheid en minder jaloezie en opgekropte woede. Dat is een van de conclusies van de Leidse psycholoog Jiska Peper uit haar Veni-onderzoek naar impulscontrole bij jongeren.


Puberbrein sneller gealarmeerd na langdurig buitensluiten

Bij pubers die jarenlang zijn buitengesloten door klasgenoten wordt een alarmsysteem in de hersenen sterker geactiveerd op het moment dat ze opnieuw worden buitengesloten. Deze jongeren zijn waarschijnlijk extra gevoelig voor nare sociale ervaringen zoals uitsluiting. Promotie Geert-Jan Will op 4 juni.  


Hoe veranderlijk is de puber?

Meer risico’s nemen hoort bij het puberbrein. Wat precies het verband is tussen risicogedrag en hersenactiviteit maakt psycholoog Barbara Braams zichtbaar in haar promotieonderzoek. Jongeren rapporteren harder te werken voor een beloning, wanneer het beloningsgebied in de hersenen meer geactiveerd is. Publicatie in Journal of Neuroscience.


Rubicon subsidie voor Margot Schel

Margot Schel is een van de 18 onlangs gepromoveerde en talentvolle wetenschappers die een Rubicon subsidie ontvangen van NWO. Schel is onlangs gepromoveerd bij Ontwikkelingspsychologie en gaat met deze subsidie in Zweden onderzoek doen bij het prestigieuze Karolinska Instituut.


Kinderen met autismespectrumstoornis wel empathisch

Kinderen met een autismespectrumstoornis kunnen zich wel verplaatsen in de gedachten van een ander. Ze raken alleen sneller overprikkeld door andermans emoties, en dat leidt tot meer agressie. Dit zijn de nieuwste inzichten uit het onderzoek van ontwikkelingspsycholoog Carolien Rieffe en haar collega’s.


'Cross-culturele empathie vanuit macht over de ‘ander’'

Etnografie kan niet zonder empathie: wie niet probeert om ‘inheemse’ mensen te begrijpen, maakt weinig kans thuis te komen met gedegen materiaal. In reactie op psycholoog Sandy Overgauw concludeert antropoloog Peter Pels dat ook hier sprake is van ‘altruïsme met een snufje egoïsme’ in het sluitstuk van de serie 'Wetenschapsestafette 4x400'.


'Prosocialer als je bekeken wordt'

De mate waarin kinderen delen, heeft voor groot deel te maken met situatie-specifieke factoren en veel minder met structurele factoren, zoals eigenschappen van het kind zelf. Pedagoog Sheila van Berkel reageert op een van de conclusies van psycholoog Sandy Overgaauw in het derde deel van de serie 'Wetenschapsestafette 4x400'.


'Strategisch handelen staat niet gelijk aan egoïsme'

De keuze tussen altruïstisch of egoïstisch handelen kun je moeilijk verklaren aan de hand van speltheorie. Het is immers maar net hoe je jouw 'winst' dan wel 'verlies' neemt. In deze aflevering van de 'Wetenschapsestafette 4x400' neemt politicoloog Huib Pellikaan het stokje over van psychologe Sandy Overgauw.


‘Empathie is altruïsme met een snufje egoïsme’

Om je goed in een ander te kunnen verplaatsen, combineer je strategisch egoïsme met altruïsme. Dat ontdekte psycholoog Sandy Overgaauw in haar promotieonderzoek over empathie. Hoe denken achtereenvolgens de politicoloog, de pedagoog en de antropoloog over empathie? Klaar voor de start van de 'Wetenschapsestafette 4x400'?