Stage & Scriptie

De voorlichting voor studenten die een stage zoeken is 13 oktober 2015 van 15.00-18.00 uur in zaal SA41 en 17 februari 2016 van 14.00-17.00 uur in zaal 1A01. Bekijk de contactinformatie van de coördinatoren voor stage en scriptie.

Mentoren

Voor consultatie over de invulling van je studie en studievoortgang neem je contact op met:
Dr. Harrie Boelens | boelens@fsw.leidenuniv.nl


Stage

De stage coördinator verstrekt informatie over stageprocedures en mogelijkheden. Ze begeleidt de stagiair en onderhoudt contacten met de verschillende instituten en organisaties die stageplekken aabieden. Na afloop van de stage evalueert de coördinator de stage samen met de organisatie waar de stage vervuld is. Daarnaast coördineert zij de 'BasisAantekeningPsychoDiagnostiek' (BAPD).

Coördinator 
Erica Bohnen | E-mail stage

Scriptie

Voor alle informatie over de masterscriptie Child & Adolescent Psychology kan contact opgenomen worden met de scriptie coördinator. Veel informatie kan echter gevonden worden op Blackboard, studenten wordt aangeraden daar eerst te kijken voor een antwoord op hun vragen. 

Coördinator 
Dr. Harrie Boelens | boelens@fsw.leidenuniv.nl

Laatst Gewijzigd: 07-09-2015