Dr. Lotte van Dillen

Functie:
 • Universitair docent
Expertise:
 • Emotie
 • Zelf regulatie
 • Moraliteit
 • (Sociale) cognitie
 • Aandacht
 • EMG, EEG, ERP, fMRI
 • Eye tracking


Telefoon: +31 (0)71 527 1362
E-Mail: dillenlfvan@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Psychologie, Sociale en Organisatiepsychologie
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2A35


Lotte van Dillen studeerde in 2004 in Amsterdam af aan de Universiteit van Amsterdam in de sociale en organisatiepsychologie en in de psychonomie. Van 2004 tot 2008 voerde ze haar promotieonderzoek uit aan de andere Amsterdamse universiteit (de Vrije Universiteit). Eind 2008 verdedigde ze haar proefschrift, waarin ze de rol van het werkgeheugen onderzocht in de beleving van negatieve gevoelens. Sinsdien heeft Lotte als post doc gewerkt aan de Universiteit Utrecht en aan New York University. Momenteel is zij verbonden aan de Universiteit Leiden als Universitair Docent. Haar onderzoek richt zich op de invloed van emoties op ons denken en gedrag, alswel op zelf regulatie, sociale uitsluiting, en moraliteit. Voor haar onderzoek gebruikt Lotte zowel  gedragsmaten als (neuro)fysiologische maten zoals EEG en eye tracking. 

Onderzoek

Ik ben geïnteresseerd in de onderlinge samenhang van cognitie en emotie, zowel hoe deze processen elkaar beïnvloeden en hoe mensen deze controleren. Ik onderzoek de rol van emotie en cognitie in fundamentele informatieverwerkingsprocessen zoals het aandacht en (werk)geheugen, maar ook in meer sociaal psychologische fenomenen zoals zelf regulatie, sociale uitsluiting, sociale categorizatie, consumentengedrag, en moraliteit. Hiernaast ben ik geïnteresseerd in hoe de samenhang tussen cognitie en emotie zich vertaalt naar bewuste ervaringen, en waarom dit per individu verschilt.

Ik benader deze onderwerpen vanuit twee verschillende invalshoeken. Ten eerste beschouw ik de relatie tussen cognitieve en emotionele processen binnen een sociale context. Emoties worden vaak opgeroepen in onze omgang met anderen, en emotionele verschillen tussen mensen worden gevormd door herhaaldelijke sociale ervaringen. Ten tweede hanteer ik een experimentele benadering, met een nadruk op psychofysiologische en neuropsychologische processen. In mijn onderzoek gebruik ik dan ook zowel gedragsmaten als neuroimaging technieken zoals fMRI en EEG, en maar ook eye tracking en faciale EMG.

Onderwijs

 • Thesis Supervision (Master Program S&O, Master Program ECP, and Research Master Program)
 • Tutoraat Academische Vaardigheden (1e jaars vak)
 • Coöperatie en Conflict (3e jaars vak)
 • Consumer Psychology (3e jaars vak)
 • Emotions and Irrationality in Consumer Behavior (Master Program ECP)
 • Introduction to Social Psychology ( Leiden University College)

Publicaties

NB ! Op deze pagina staan de artikelen die in press zijn, die submitted zijn of die alleen online op te vragen zijn. Zie gaarne voor definitief gepubliceerde artikelen de publicatie tab. Artikelen zijn daar op jaartal gerangschikt. 

 • Van Dillen, L. F., Harris, L., Van Dijk, W. W., & Rotteveel, M. (in press). Looking with different  eyes: Categorization goals moderate facial reactions to negative facial expressions. Cognition & Emotion

Subsidies en Prijzen

 • ‘Attention to taste. The neuropsychological mechanisms of taste perception and hedonic consumption.’ (€24,680) Gratama-Stichting. May 2014 

 • Docent van het jaar, instituut psychologie, Universiteit Leiden (2013)

 • ‘Ire and Punishment. The Role of Negative Emotions and Attentional Control in Children's, Adolescents' and Adults' Punishment.’ Samen met Dr. Michaela Gummerum (PI: Developmental Psychology, Plymouth University, UK) en Prof. dr. Eric van Dijk (Social and Organizational Psychology, Universiteit Leiden). Toegekend door de ERSC (Economic and Social research Counsil; £200,000) (2012)

 • Seed corn onderzoeksbeurs van de European Association of Experimental Social Psychology (€2,000) (2009)

More Information about the Department of Social & Organizational Psychology

 

Voor meer info over de Sectie Sociale en Organisatiepsychologie (in het Engels), ga naar de website S&O.

For more information about the Department of Social and Organizational Psychology, please visit the website S&O.

Laatst Gewijzigd: 16-03-2015