Colloquia Sociale en Organisatiepsychologie / Economische en Consumentenpsychologie

Regelmatig presenteren vooraanstaande onderzoekers uit binnen- en buitenland hun onderzoek voor studenten Sociale & Organisatiepsychologie, studenten Economic & Consumer Psychology en andere belangstellenden.


Colloquia 2014-2015 (Engelstalig)

Naam  
Universiteit  
Titel  
Datum & tijd  
Zaal   
Naam  Dr. Job van Wolferen
Universiteit  Autoriteit Financiële Markten
Titel  Moral hazard: not having insurance makes people careful
Datum en tijd  dinsdag 16 december 2014, 11.15-12.15 uur
Zaal  SA-49
Naam  Dr. Wandi Bruine de Bruin
Universiteit  Universiteit van Leeds UK
Titel  Volgt zodra bekend
Datum en tijd  dinsdag 24 februari 2015, 11.15-12.15
Zaal  SB-11
 
Meer informatie: 
Gert Jan Lelieveld lelieveldgj@fsw.leidenuniv.nl
Kamer: 2A-35    

Verplicht voor studenten Sociale & Organisatiepsychologie en studenten Economische en Consumentenpsychologie

Studenten Sociale & Organisatiepsychologie en studenten Economische en Consumentenpsychologie volgen colloquia als een verplicht onderdeel van de specialisatiefase.

Voor voltijdstudenten die vanaf september 2001 de afstudeerrichting S&O instromen, geldt:

Minimaal 4 colloquia
Onderdeel van de studie S&O Psychologie en studie Economische en Consumentenpsychologie is een serieuze kennismaking met onderzoek op het gebied van de S&O/ECP Psychologie, maar ander onderzoek dan voor de eigen scriptie. Voorwaarde voor puntentoekenning voor de scriptie is minimaal 4 colloquia volgen van de afstudeerrichting S&O en ECP.

Eigen keuze
Deze colloquia vinden op diverse weekdagen plaats van 11.15-12.15 uur. Ze worden ruim van te voren aangekondigd. Men kan dus gedurende het 3e en 4e studiejaar een eigen keuze uit de aangekondigde colloquia maken.

Bachelorfase
Het verdient aanbeveling om de invulling van de vereiste colloquia niet uit te stellen tot het laatste studiejaar. Want het 4e studiejaar wordt voor een groot deel besteed aan stage en scriptie. Bovendien vertoeven studenten nogal eens buiten Leiden - of zelfs in het buitenland. 

Stempelkaarten
Aanwezigheid wordt door middel van stempelkaarten geregistreerd. Dergelijke (groene voor S&O, lichtblauwe voor ECP) kaarten zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van S&O/ECP (kamer 2A27) en worden bij aanvang van de afstudeerrichting uitgereikt. Wanneer de kaart vol is, kan deze bij het secretariaat worden ingeleverd.

Laatst Gewijzigd: 15-12-2014