E-zelfhulpcursus om mantelzorg te combineren met een baan

Hoe is mantelzorg te combineren met betaald werk? Dat onderzoekt organisatiepsycholoog dr. Edwin Boezeman met een beurs van het vermogensfonds GAK voor twee jaar onderzoek. Doel is een E-zelfhulpcursus te ontwikkelen en die te evalueren.

Verminderde arbeidsparticipatie en uitval door mantelzorgstress

In Nederland zijn zo’n 750.000 werkenden naast hun betaalde baan belast met mantelzorg. Daarbij gaat het om informele en onbetaalde zorg voor een hulpbehoevende naaste. Mantelzorg leveren naast betaald werk is zwaar en gaat gepaard met aanzienlijke psychische en lichamelijke stress. Bij werkenden is het dan ook zo dat mantelzorgstress geregeld zorgt voor verminderde arbeidsparticipatie en voor uitval van werk.


E-zelfhulpcursus

Boezeman gaat twee jaar aan de slag om de combinatie van mantelzorg met betaald werk te onderzoeken. Het project ‘Goed toegerust niet uitgeblust' is er op gericht om mantelzorgstress en verminderd functioneren op het werk te voorkomen. Het project wordt gefinancierd in het preventieprogramma van het Instituut GAK, een vermogensfonds dat subsidie verstrekt aan projecten voor sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Nederland. Het doel van dit project is om op wetenschappelijk verantwoorde wijze een E-zelfhulpcursus te ontwikkelen en te evalueren. Daarmee kunnen werkende mantelzorgers hun mantelzorgstress en functioneringsproblemen op het werk voorkomen en tegengaan.

Expert vrijwilligersmanagement

Boezeman is gepromoveerd op vrijwilligersmanagement bij prof. Naomi Ellemers, Sociale en Organisatiepsychologie, Universiteit Leiden. Daar werkt hij nu en heeft daarnaast een baan bij het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam.

(10 oktober 2014/ Gert-Jan Lelieveld)

Zie ook

 

Laatst Gewijzigd: 14-10-2014