De rol van regulatie orientatie op prestatie in organisaties

Wat motiveert mensen in hun werk, en hoe kunnen mensen optimaal presteren? Dagmar Beudeker heeft deze vragen benaderd in haar promotieonderzoek vanuit het perspectief van de Regulatie Focus Theorie.  Haar onderzoek laat zien dat de prestatie in organisaties afhangt van de regulatie orientatie van werknemers en leiders. Zij zal haar proefschrift verdedigen op 15 januari.

Regulatie Focus Theorie

Een vooraanstaande theorie over zelfregulatie is de Regulatie Focus Theorie. Deze theorie gaat uit van twee systemen die het doelgerichte gedrag van mensen sturen; een preventie oriëntatie en een promotie oriëntatie. Wanneer iemand een preventie oriëntatie heeft, is hij/zij gericht op het nakomen van verplichtingen en op het voorkomen van fouten. Wanneer iemand een promotie oriëntatie heeft, ligt de focus juist op het verwezenlijken van idealen en is men op zoek naar kansen om dit succes te bereiken.


Regulatie oriëntaties in organisaties

Het meeste onderzoek naar zelfregulatie oriëntaties en prestaties is tot nu toe gedaan in laboratoria op universiteiten. Het is de vraag of we deze kennis één op één kunnen toepassen in organisaties om de werkprestatie van medewerkers te verbeteren. Op de werkvloer hebben mensen niet alleen te maken met hun eigen zelfregulatie oriëntatie, maar werken ze ook aan taken die regulatieve kenmerken hebben (zogenaamde preventie- en promotietaken). Daarbij komt dat leidinggevenden ook een zelfregulatie oriëntatie hebben, die zich vertaalt in de manier waarop zij medewerkers aansturen. Er is tot nu toe nog niet veel bekend over hoe al deze verschillende factoren van invloed zijn op de prestaties van medewerkers en op de prestaties van organisaties als geheel.

Welke oriëntatie is beter?

Dagmar richt ook de aandacht op het feit dat veel organisaties met name het gebruik van de promotie oriëntatie benadrukken en belonen. De promotie orientatie wordt in onderzoek veelal in verband gebracht met innovatief werkgedrag, en dit is van grote waarde voor organisaties. Echter, goede werkprestaties behaal je als medewerker en als organisatie niet alleen door innovatief te zijn. Er is ook veel werk wat gedaan moet worden, dat juist gebaat is bij een gedegen, analytische risicomijdende aanpak. Hier heeft Dagmar zich met name op gericht.

Resultaten

De resultaten van haar proefschrift laten zien dat er het vaak voorkomt dat een baan zowel promotie oriëntatie taken bevat als preventie oriëntatie taken. In overeenstemming met deze resultaten, lieten overige resultaten zien dat prestatie positief beïnvloed werd door de preventie oriëntatie van leiders. Het gebruik van de promotie oriëntatie voor leider wordt al veel meer gestimuleerd in organisaties. Daarom is er weinig toegevoegde waarde om deze oriëntatie extra te stimuleren onder leiders. De preventie oriëntatie, aan de andere kant, helpt leiders om meer en verschillende doelen te bereiken. Ten slotte heeft Dagmar twee interventies getest die gebruikt kunnen worden door leiders en werknemers om hun individuele prestaties te optimaliseren bij taken die niet passen bij hun regulatie oriëntatie.

Laatst Gewijzigd: 13-01-2015