Onderwijsinformatie

Algemene informatie over de sectie Sociale en Organisatiepsychologie

Deze sectie is een geïntegreerd samenwerkingsverband tussen de sociale psychologie en de organisatiepsychologie.

Sociale Psychologie

De Sociale Psychologie is een basisdiscipline waarin het sociale aspect van het 'normale' menselijk gedrag centraal staat. Bestudeerd wordt hoe waarnemingen, opvattingen, gevoelens, motivaties en gedragingen van individuen beïnvloed worden door de vooronderstelde of werkelijke aanwezigheid van anderen in specifieke situaties, zoals in groepen, organisaties en in de maatschappij. Het belangrijkste toepassingsgebied binnen de sectie betreft het gedrag van mensen in organisaties, terwijl daarnaast het energie- en milieugedrag en het economische gedrag van mensen wordt bestudeerd.

Arbeids- en Organisatiepsychologie

De Arbeids- en Organisatiepsychologie is een velddiscipline die het gedrag van mensen in (arbeids)organisaties bestudeert. Dat gedrag wordt ten dele veroorzaakt door (de inrichting van) de organisatie. Arbeids- en organisatiepsychologie als vak richt zich zowel op het bedrijfsleven en de organisatieadviespraktijk als op de overheid.

Doelen

De opleiding biedt de volgende elementen:

  • Een sterke theoretische ondergrond
  • Training in modeldenken
  • Stimulering van eigen kennisverwerving en kritische reflectie
  • Kennis en onderzoeksvaardigheden als basis voor fundamenteel en toegepast onderzoek; dit vanuit het perspectief van kennisverwerving en vanuit de overweging dat het doen van onderzoek een uitstekende training is om sociale processen te analyseren en sociale problemen op te lossen
  • Integratie van theoretische kennis en praktische vaardigheden; dit vanuit het inzicht dat praktische vaardigheden (bijv. onderhandelen) gestuurd moeten worden door theoretische inzichten hierover, en andersom.

Laatst Gewijzigd: 13-02-2008