Studiecoördinatie

Ben je toe aan het schrijven van je scriptie? Of wil je een stage lopen? Neem tijdig contact op met de desbetreffende coördinator.

Studiecoördinator

  • Dhr. dr. H. Staats
  • Telefoon: 071 527 4104
  • Kamer:  2A40

De studiecoördinator is belast met afstemming tussen cursussen, het maken van roosters en voorlichting aan aspirant S&O-studenten.

Scriptie- en stagecoördinatie

  • Stage en scriptiecoordinatie wordt gedaan door de scriptiebegeleider.
  • Eind september worden de scriptieonderwerpen bekend gemaakt.

Mentoraat

Daarnaast kent de sectie S&O het Master mentoraat. Dit houdt in dat tenminste tweemaal per jaar een voortgangsgesprek wordt gehouden met een mentor, die aan het begin van het Master programma wordt toegewezen. Een gesprek kan tot stand komen op initiatief van student of mentor. In dat gesprek kunnen o.a. aan bod komen: de studievoortgang en plannen ten aanzien van stage.

Mededelingen

Studenten dienen zich regelmatig op de hoogte te stellen van de op het hoofdvak betrekking hebbende mededelingen op de Website van S&O en op het prikbord bij het secretariaat.

Laatst Gewijzigd: 25-08-2014