Sociale en Organisatiepsychologie

Het onderzoek van de sectie Sociale en Organisatiepsychologie is gericht op het ontwikkelen van modellen om beïnvloeding in sociale systemen te beschrijven en te verklaren.

Invalshoeken

Sociale beïnvloeding wordt vanuit twee invalshoeken bestudeerd:

1. Groepsdynamica

De eerste invalshoek is die van de groepsdynamica. Hierbij worden gedrag, opinies, beoordelingen en beslissingen bestudeerd als een functie van de onderlinge relaties tussen personen.

2. Individueel-cognitieve benadering

De tweede invalshoek is de individueel-cognitieve benadering, waarbij gedrag, opinies, beoordelingen en beslissingen worden bestudeerd als een functie van subjectieve waarneming, interpretatie en representatie van informatie.

Thema's

Beide thema's zijn als regel niet los van elkaar te zien. Vanuit deze twee invalshoeken richt het onderzoek van de sectie op:

  • De relatie tussen attitudes en gedrag
  • Verzuim, verloop, stressproblematiek en prestaties in organisaties (organisatiegedrag)
  • Het beheren en verdelen van schaarse middelen in groepen en organisaties, met het oog op milieu- en energievraagstukken
  • Motivatie, sociale cognitie en perceptie in relatie tot groeps- en organisatiekenmerken (waaronder onderzoek naar leiderschap in organisaties en organisatieverandering).

Film
Naomi Ellemers: Sociale identiteit, de macht van de situatie. Hoe krijg je zicht op voorbewuste groepinvloeden

Sectie Sociale en Organisatiepsychologie

Meer info over de Sectie Sociale en Organisatiepsychologie

Laatst Gewijzigd: 15-09-2011