Masterstudenten

Premasterprogramma

Maak je plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heb je een Nederlandse afgeronde hbo of wo-bacheloropleiding? Dan kán het eenjarige premasterprogramma Psychologie een brug naar de toekomst zijn. Op de Masterdag op vrijdag 10 maart 2017 wordt een aparte voorlichting gegeven over het premasterprogramma Psychologie.


Scriptie

Je sluit de masterfase af met een een wetenschappelijke scriptie, ook wel thesis genoemd.


Stages

De stage is opgenomen in het verplichte programma van de opleiding Psychologie. De omvang van deze stage is in de regel 10 EC, maar kan worden uitgebreid tot 20 EC.


Naar het buitenland

De mogelijkheden om tijdens je master studieonderdelen te behalen in het buitenland zijn beperkt. Voor stage en onderzoek zoek je zelf een geschikte plek en supervisie. Voor het studeren in het buitenland is de kans groot dat je uitloopt met je master.


Masteropleidingen Psychologie

Psychologie heeft twee masteropleidingen: Msc in Psychology en MSc in Psychology (research). Deze masteropleidingen bieden je veel mogelijkheden om de richting te kiezen die bij jou past. Binnen elke masterspecialisatie of 'track' (researchmaster) heb je verplichte en/of keuze-onderdelen.


Postmasteronderwijs

Voor bepaalde beroepen moet je nog een postmasteropleiding volgen, bijvoorbeeld de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Bekijk aan welke opleidingseisen je moet voldoen.