Nieuws

Broodje kennis met Barbara Braams

Wil je meer weten over risicogedrag bij adolescenten? Ontwikkelingspsychologe Barbara Braams deelt recente inzichten met het publiek. 14 oktober verzorgt Braams een lezing in de reeks 'Broodje Kennis' voor het academisch-cultureel centrum SPUI25. De promovenda is een van de jonge Faces of Science.


Snelle zorgrobot dichterbij door nieuw computermodel

Het is niet langer sciencefiction, een robot die vingervlug thee of koffie zet. Psychologen en computerwetenschappers ontwikkelden een model dat codeert hoe mensen deze handelingen verrichten. Het model is 500 keer sneller dan eerdere programma’s.


Robots hebben ons vertrouwen nodig

De Universiteit Leiden houdt samen met de TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam op 2 oktober een U-meetbijeenkomst, met als doel het draagvlak voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek te versterken. Het thema is dit jaar ‘vertrouwen in robots’.