Nieuws

FSW in stelling: psycholoog Fenna Poletiek reageert

Een psychologische invalshoek op de stelling van pedagoog Mariëlle Prevoo over tweetaligheid. Fenna Poletiek: 'Het gaat niet om tweetaligheid, maar om taligheid! Handig zijn met taal draagt bij aan een goed gevoel, goed verstand en goede contacten bij iedereen, jong en oud, met willekeurig welke achtergrond.'