Waar werken Leidse alumni?

Leidse alumni Bestuurskunde vind je bij allerlei organisaties en bedrijven.

Linkedin

Linked-in is momenteel het grootste online zakelijk netwerk. Wil je weten waar Leidse alumni werken, meld je dan aan bij Linkedin!
Voor je orientatie op de arbeidsmarkt en netwerken is dit netwerk uitermate nuttig. Als je afgestudeerd bent (bachelor en master) is het handig om lid te van de alumnivereniging van jouw opleiding.
De Universiteit Leiden, maar ook de meeste alumniverenigingen beschikken ook over een eigen Linkedingroep.

Meer tips nodig over hoe je een goed Linkedin-profiel kunt maken en kunt netwerken bij het zoeken naar een baan? Linkedin heeft handige tips voor studenten!

Waar werken Leidse alumni?

Hieronder vind je enkele voorbeelden van organisaties en bedrijven waar Leidse alumni terecht zijn gekomen.

Beleid

 

Centrum Arbeidsverhoudingen
Inspectie Werk en Inkomen, IWI
UWV WERKbedrijf
Gemeenten, o.a. Gemeente Amsterdam, Gemeente Leiden
Habitat UNCHS
Hulpverleningsregio Haaglanden
Interprovinciaal Overleg
Koninklijke Marechaussee
Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam
Politie Hollands Midden
Provincie Noord Holland
Stichting Nederlands Onderwijs i.h. Buitenland
Veiligheidsbureau Kennemerland
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ministeries, o.a. Ministerie van Binnenlandse Zaken
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Financiën
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
   


Consultancy en advies

Adviesbureau Kamphues
Adviesbureau Van Dijke
AVR
Binoq
BTG, Ned. Ver. voor Bedrijfs Telecomm. Grootgebruikers
Cap Gemini Ernst & Young
Centraal Brouwerij Kantoor
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Deloitte.
ECORYS Nederland bv
Ernst & Young
Inst. voor Veiligheids en Crisismanagement, C.O.T.
Jufidet b.v.
KPMG
Logica
Mercuri Urval
Ordina
Organet
Ormit Nederland
Pauw Sanders Zeilstra van Spaendonck
PNO Consultants
PriceWaterhouseCoopers PWC
Quint Wellington Redwood
Science Alliance
Wolters Kluwer Nederland
  
ABN Amro Bank
Beijer Advies Groep
Deloitte.
MeesPierson
Nationale Nederlanden
Unive

Solviteers
Fugro / Fundering en Grondonderzoek
Itpreneurs
Kabelraden.nl
Ordina
OCLC
Flora Holland

PR en Voorlichting

Ministerie van Financiën
Stichting Publiek Domein
CVAB
Influence Communication

Onderzoek

Planbureau voor de Leefomgeving
Universiteit Leiden
Universiteit van Amsterdam
Rijkswaterstaat
CEPS (Centre for European Policy Studies)

Overig

 

ROI
Randstad Uitzendbureau
IND, Immigratie- & Naturalisatiedienst
Pensioen- en Uitkeringsraad
Mn Services
Brandweer Rotterdam
Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
Saxion
TOTAL Nederland N.V.
TNT Post
Bouwdienst Rijkswaterstaat
Deloitte.
Oog Onderwijs & Jeugd
Rijnconsult
VTL
Koninklijke Marine
Gemeente Den Haag
Heineken Export Group
Philips
Gemeente Delft
Projectbureau Zuidas
   

Bron: WO monitor. IVA beleidsonderzoek en advies (en tot 2009: ROA Maastricht) peilt landelijk onder alumni van Nederlandse universiteiten (1-1,5 jaar na afstuderen) o.a. in welke baan zij direct na hun studie terecht komen. De resultaten van deze enquete onder net afgestudeerden van de Universiteit Leiden zijn in bovenstaande tabel verwerkt.

Laatst Gewijzigd: 30-06-2014