Functies, branches en organisaties

In welke branches komen cultureel antropologen terecht? En welke functies zijn er mogelijk? In dit overzicht vind je functies na Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie voor starters en mensen met meer werkervaring.

BRANCHES MOGELIJKE FUNCTIES ORGANISATIES/BEDRIJVEN
Wetenschappelijk onderzoek

Phd student culturele antropologie / sociale wetenschappen

Universitair (hoofd)docent culturele antropologie / sociale wetenschappen
Wetenschappelijk onderzoeker culturele antropologie/sociale wetenschappen

Hoogleraar culturele antropologie
/sociale wetenschappen/sociologie

 

KNAW onderzoeksinstituten

Academictransfer
onderzoeksinstellingen

 

Communicatie

Adviseur interculturele communicatie
Communicatiemedewerker

Journalist

Marktonderzoeker 

Marketingadviseur

Redacteur

Voorlichter
PR functionaris

 

Overzicht media

PR-en communicatie adviesbureaus

Marktonderzoeksbureaus                

 

Ontwikkelingswerk

Fundraiser
Ontwikkelingswerker

Organisaties ontwikkelingssamenwerking

Zorg en Welzijn

Maatschappelijk werker

Mediator
Welzijnswerker

Welzijn nederland

Zorg en welzijnplein

(Internatlonale) overheid / non-profit

Beleidsambtenaar kunst en cultuur/ sociale zaken en welzijn

Beleidsmedewerker maatschappelijk werk / media / monumentenzorg / sociaal-maatschappelijke zaken / vreemdelingenzaken / ontwikkelingsprojecten   

  

Ambassademedewerker
Medewerker diplomatieke dienst

Lobbyist

Rijkstrainee

Secretaris

    

Rijk, provincies, gemeenten,
waterschappen, poltieke partijen:
Ministeries en rijksdiensten

Zelfstandige Bestuurs Organen (ZBO)
Politieke organisaties / partijen

Internationale organisaties:
Ambassades, consulaten, NGO’s in Den Haag

Internationale organisaties in Nederland

Prominente internationale organisaties

Intergouvernementele organisaties waar Nederland lid van is

 

Onderwijs

Coordinator onderwijs
Docent maatschappijleer

Docent antropologie 

Docent cultureel management

Docent culturele antropologie
Onderwijskundig medewerker

 

Onderwijsinstellingen

Overig

Arbeidsbemiddelaar
Buitenlandmedewerker

Documentairemaker / filmmaker

Conservator

Consultant
Educatief medewerker
Management trainee
Museum medewerker
Organisatieadviseur

Projectmedewerker

Projectcoordinator / manager

Reisadviseur
Trainer

Culturele instellingen

 

Consultancy:
Online platform voor de adviesbranche

ROA-Raad van organisatie-adviesbureaus

 

Laatst Gewijzigd: 08-09-2014