Waar werken alumni?

Bij deze werkgevers zijn alumni CA/OS onder andere werkzaam!

Alumni in beeld

In deze video zie je waar alumni van Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie zoal terecht zijn gekomen én wat zij hebben gedaan om aan deze baan te komen.

LinkedIn

LinkedIn is momenteel het grootste online zakelijk netwerk. Voor je orientatie op de arbeidsmarkt en netwerken is dit netwerk uitermate nuttig. Meld je aan! Als je afgestudeerd bent (bachelor en master) is het handig om lid te van de alumnivereniging van jouw opleiding.
De Universiteit Leiden, maar ook de meeste alumniverenigingen beschikken ook over een eigen LinkedIngroep.

Overheid/ non profit sector

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers COA
  GGD Rotterdam
  Inspectie Milieuhygiene
  Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer&Visserij
  Nationale Jeugdraad
  Rijksgebouwendienst
  SCO-Kohnstamm Instituut
  Senter, Ministerie van Economische Zaken
   NUFFIC
  Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers COA
NIAS


Ontwikkelingswerk/ welzijn

Artsen zonder Grenzen
  Mekong Eye doctors
Inst. for Housing & Urban Development Studies
Pax Christi
  Siama World Mission Travel
  SNV Netherlands Development Organisation
Immigratie- en Naturalisatiedienst IND
  Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk

(Wetenschappelijk) onderzoek

Intomart
Sociaal en Cultureel Planbureau
Care International
  Instituut voor Rechtssociologie
  Max Planck Instituut
  Onderzoeksschool CNWS
  SNV Netherlands Development Organisation
  Universiteit Leiden

Communicatie

KIT Tropenmuseum
Instituut voor CultuurEthiek ICE
  Ministerie van Binnenlandse Zaken en KR

Onderwijs

Centrum voor Dienstverlening

LOI

 

 

 

Bron: WO monitor. IVA beleidsonderzoek en advies (en tot 2009: ROA Maastricht) peilt landelijk onder alumni van Nederlandse universiteiten (1-1,5 jaar na afstuderen) o.a. in welke baan zij direct na hun studie terecht komen. De resultaten van deze enquete onder net afgestudeerden van de Universiteit Leiden zijn in bovenstaande tabel verwerkt.

Laatst Gewijzigd: 02-12-2015