Functies en branches Pedagogen

In welke branches komen pedagogen terecht? En welke functies zijn er mogelijk? In dit overzicht vind je functies na Pedagogische wetenschappen voor starters en mensen met meer werkervaring.

Functies en branches

BRANCHES

MOGELIJKE FUNCTIES

 

                                 
Wetenschappelijk onderzoek

Promovendus/phd pedagogiek/ onderwijskunde

Wetenschappelijk medewerker gezinspedagogiek

Wetenschappelijk onderzoeker

orthopedagogiek/onderwijskunde

Universitair (hoofd)docent
pedagogiek

HoogleraarPedagogiek  

 

 

 

     
Zorg en welzijn

Orthopedagogisch adviseur

Orthopedagoog

Pedagogisch adviseur
Pedagoog

Gezinspedagoog
Gezinsondersteuner

Gedragsdeskundige

     
Onderwijs

(Adjunct) directeur basisonderwijs/buitengewoon onderwijs

Schoolbegeleider

Onderwijscoordinator

Coordinator onderwijsontwikkeling

en -uitvoering

Cursusontwikkelaar

Opleidingsadviseur speciaal onderwijs 

 

 

Decaan voortgezet onderwijs 

Directeur speciaal voortgezet
onderwijs

Docent pedagogiek

Hoofd leerplanontwikkeling

Onderwijskundig medewerker
ontw. les- en cursusmateriaal

Onderwijskundige

Remedial teacher

Schoolbegeleider  
Kinderopvang

Kinderopvangpedagoog
Beleidsfunctionaris kinderopvang

 

Groepsleider kinderopvang                            
Overheid

(junior) Beleidsmedewerker
(voortgezet) onderwijs/sociale
zaken/welzijn/maatsch. werk 

 

Coordinator opvoedings-

ondersteuning bij gemeente

of ministerie

Overig

Inspecteur onderwijsinspectie

Opvoedingsvoorlichter

Opvoedkundig adviseur
Kwaliteitszorgmanager onderwijs

Trainer gezinsondersteunend

programma
Supervisor
Arbeidsbemiddelaar
P&O functionaris

Laatst Gewijzigd: 01-02-2013