Functies, branches en organisaties

In welke branches komen politicologen terecht? En welke functies zijn er mogelijk?
En waar vind ik relevante organisaties?
In dit overzicht vind je mogelijke functies na Politieke wetenschap voor starters en mensen met meer werkervaring.

Functies, branches en organisaties

BRANCHES MOGELIJKE FUNCTIES ORGANISATIES/BEDRIJVEN
Wetensch. onderzoek

Phd / promovendus politicologie,

bestuurskunde,
Wetenschappelijk onderzoeker

politicologie, bestuurskunde               

Universitair (hoofd)docent politicologie

Hoogleraar politicologie, bestuurskunde

KNAW onderzoeksinstituten 

Academictransfer 
onderzoeksinstellingen 
 

Overheid /
non-profit

Adjunct-raadadviseur

Adviseur gemeente

Adviseur ministerie

Adviseur public affairs

Ambassadesecretaris

Beleidsambtenaar bestuurlijk-juridische zaken/ politieke en internationale betrekkingen

Beleidsmedewerker bestuurlijk-juridische zaken/ buitenlandse politiek/openbare orde en veiligheid

Fractiemedewerker

Fractievoorzitter

Gedeputeerde

Griffier gemeenteraad/ overheidsbestuur/

provinciale staten

Lobbyist
Onderzoeksmedewerker partijbureau/fractie

Persoonlijk medewerker tweede kamerlid

Provinciesecretaris

Raadadviseur

Rijkstrainee

Secretaris gemeente/provincie/

adviesorgaan/ ambassade/ overheidsdiensten

Voorzitter adviescollege (overheid)

Rijk, provincies, gemeenten,
waterschappen, poltieke partijen:
Ministeries en rijksdiensten

Zelfstandige Bestuurs Organen (ZBO)

Politieke organisaties / partijen

Belangenorganisaties:
Werkgeversorganisaties 
Werknemersorganisaties
Belangenorganisaties in de zorg

Internationale organisaties:
Ambassades, consulaten, NGO’s in Den Haag

Internationale organisaties in Nederland 

Prominente internationale organisaties 

Intergouvernementele organisaties waar Nederland lid van is


Traineeships bij de overheid

Bedrijfsleven

Consultant management en organisatie
Consultant werving & selectie

Financieel adviseur
Management trainee 

Organisatieadviseur

Strategisch consultant

Voorzitter bedrijfschap/ productschap

 

Consultancy:
Online platform voor de adviesbranche
ROA-Raad van organisatie-adviesbureaus


Banken/verzekeringsmaatschappijen

Top 100 Nederlandse bedrijven

Bedrijvenoverzicht

 

Traineeships

 

Communicatie

Commissiegriffier

Communicatieadviseur

Communicatiemedewerker

Informatieadviseur

Voorlichter 

Journalist

Marketingadviseur

Marktonderzoeker

Redacteur

Politiek redacteur
PR-medewerker 

Overzicht media

PR-en communicatie adviesbureaus

 

Marktonderzoeksbureaus

Overig

Arbeidsbemiddelaar 
Kwaliteitszorgmanager
Leraar maatschappijleer 
Projectleider

Onderwijsinstellingen

Laatst Gewijzigd: 20-08-2015