Functies en branches

In welke branches komen psychologen terecht? En welke functies zijn er mogelijk?
In dit overzicht vind je mogelijke functies na Psychologie voor starters en mensen met meer werkervaring.

Per masterspecialisatie:

 

Algemeen:
 
BRANCHES
MOGELIJKE FUNCTIES
                 
                                                                                 
     
Wetenschap. onderzoek

Promovendus / phd psychologie/

sociale wetenschappen
Wetenschappelijk onderzoeker

psychologie/ sociale weten-

schappen / volksgezondheid   

Universitair (hoofd) docent

psychologie/ sociale wet.

Hoogleraar psychologie /

sociale wetenschappen

     
GGZ

Basispsycholoog

Eerstelijnspsycholoog

Gezondheidspsycholoog

Gezondheidszorgpsycholoog

Groepsleider GGZ
Kinder- en jeugdpsycholoog
Klinisch psycholoog

Psychotherapeut
Neuropsycholoog

Ontwikkelingspsycholoog

Relatietherapeut

Revalidatiepsycholoog

Seksuoloog

     
Bedrijfsleven     

Adviseur werving en selectie

Arbeids- en organisatiepsycholoog

Arbeidsbemiddelaar
Arboadviseur/ Arbodeskundige

Assessmentpsycholoog

Bedrijfspsycholoog

Consultant

Management trainee

Organisatieadviseur
Personeelsadviseur

Recruiter

Reintegratiepsycholoog

Trainer

     
Onderwijs

Cursusontwikkelaar

Docent psychologie/

onderzoekstechnieken

Leerplanontwikkelaar 
Onderwijspsycholoog
Onderwijskundige            

Schooldecaan hoger onderwijs
Schoolpsycholoog

Studentenpsycholoog
Studentendecaan hoger onderwijs

 

   
Overheid

(junior) Beleidsmedewerker onderwijs / 

volksgezondheid/ gezondheidszorg

Rijkstrainee
   
Diverse functies

Beroepskeuzeadviseur

Consumentenpsycholoog

Gedragsdeskundige

Gedragswetenschapper
Gezinscoach

Kwaliteitszorgmanager

Loopbaanadviseur

Loopbaancoach

Marktonderzoeker

Mediator

Psychodiagn. onderzoeker

Psychologisch adviseur

Statistisch analist

Studieadviseur

Studentendecaan
Studiekeuzeadviseur

Laatst Gewijzigd: 18-02-2016